Пробивът „Модър-Царевец“ може да завърши година по-рано от крайния срок, които е по договор с фирмата изпълнител. Това стана ясно по времето на инспекцията, която направи днес кметът на Пловдив Здравко Димитров, заедно с вицето му по строителство Пламен Райчев. По срок на договора по завършването на проекта, който ще струва 12 милиона лева, трябва да приключи до края 2023 година, но предвид темпа на работата, всички дейности там могат да приключат до края на следващата година.

Дейностите по улица „Модър” са почти приключили, а цялата подземна  инфраструктура е преместена. В момента се правят  шлицови стени, а до месец ще започне и дейността под жп линиите.

Големият въпрос обаче е дали проектът на ВиК, свързан с южния обходен колектор, от който зависи завършването на обекта ще приключи в срок. На последните разговори между община Пловдив и ВиК се е постигнало съгласие, дейностите по проекта да стартират именно от „Модър-Царевец и оттам да продължат към улица „Царевец“ и булевард „Александър Стамболийски“.

На същите тези разговори се е коментирало и възможността ВиК да извърши подмяната на водопроводите по „Александър Стамболийски“ върху бъдещето разширение на улицата, тъй като това е било нормалното и логично нещо за изпълнение, а не да се правят свободни съчинения, както се изрази кметът Здравко Димитров.

Голяма част от имотите обаче не са отчуждени и това може да създаде пречка пред тези намерения. Кметът заяви, че още следващата седмица ще се проучи възможността за предварително изпълнение на заповедите за отчуждения.