Главният архитект на община Пловдив арх. Димитър Ахрянов е провел тристранна среща със собствениците на склада на "Одрин"8 и директора на Националния институт за паметници на културата арх. Петър Петров. "На срещата собствениците изявиха желание  в десетдневен срок да започнат укрепване и  разчистване на обекта. След което изявиха пълна готовност за изработване на проект за възстановяване на склада на Одрин 8. В специфичните правила , норми и режимите на НИНКН , в които работим , и трите страни са съгласни , че надстрояване на склада няма да има. Сградата ще бъде възстановена така, както е била преди разрушението. Това е победа за нас като администрация. Ангажиментите, които поехме аз и арх. Петров бяха да съдействаме за по-бързото одобряване на проектната документация за възстановяване на сградата, за да може то да започне" , коментира арх. Ахрянов. 

Той допълни, че проектите за реставрация на изгорелите складове на Кудуглу са в общината и има издадено строително разрешение. То все още не е влязло в сила, тъй като в момента се съобщава на собствениците на съседни имоти и процедурата не е финализирана. 

За склада на Сточна гара се чака решението на НИНКН за статута на сградата дали е паметник на културата или не, уточни арх. Ахрянов. 

Кино "Космос"  има одобрено техническо задание, двамата проектанти са започнали работа по проекта и главният архитект смята, че  до края на годината ще приключат. 

Проектът за Небет тепе е в НИНКН за съгласуване на процедурите. "Нашата работа на общината е приключила до одобряване на заданието и процедиране преди изготвяне на проекта. Т. е проектът трябва да се върне от НИНКН , за да можем да обработим всичко" коментира Ахрянов.