Собствениците на ресторант в район "Тракия" явно разширяват дейността си върху територията на пътния банкет на ул. „Княз Борис I“, като не зачитат маркираните две пешеходни пътеки, велоалея и улична регулация, направени по европроект. Клиентите , паркиращи автомобилите си не са виновни, просто ползващите велоалеята да си заобикалят! Прилагам снимки с нарисувани паркоместа върху пешеходните пътеки.

Този сигнал, илюстриран със съответните снимки бе изпратен от от жител на квартала до редакцията на TrafficNews. Въпросното заведение е ресторант "Хепи Джо", разположен в съседство с недостроената църква срещу блок 15 в ЖР "Тракия". 

Активният гражданин е приложил и справка от електронния кадастър, която показва, че уличната регулация , която е общинска собственост, е прекъсната и оградена кашпи и знаци, поставени от собственика на въпросното заведение. 

Резонният въпрос, който читателят ни поставя е , има ли издадено разрешение, което дава право на ресторантьора да завладее пешеходна пътека, велоалея,  път, знак в Община Пловдив или който си завземе територия си остава негова и може да си построи крепост и да си нарисува паркинг „само за клиенти“. 

Проверка на място показа, че зоната на пешеходната пътека и велоалеята действително са превърнати в паркоместа, зад всяко от което стои табела , която предупреждава, че там могат да спират само клиенти на ресторанта, а нарушителите ще бъдат вдигнати с паяк. 

Днес, проверка на място направиха и служители от Инспектората на община Пловдив, които констатираха не само верността на подадения сигнал и и множество други нарушения. Оказва се, че заведението е заело два пъти по-голяма площ от разрешената, като освен че е завзело пешеходната пътека и част от велоалеята , е навлязло и в територията на общинския имот, предвиден за стоежа на храм. 

Собственикът има разрешение за поставяне на леки преместваеми обекти - сенници, но вместо това там са поставени тежки метални колони. Служителите на Инспектората са съставили два констативни протокола, като предстои издаването на актове за административни нарушения. На собственика е даден срок до понеделник да освободи пешеходната пътека и велоалеята, като премахне всички ограничения, които пречат на пешеходци и колоездачи. 

По информация на TrafficNews документацията на въпросното заведение е била изискана от районната администрация на кметството в Тракия още преди няколко месеца, но не е била предоставена на инспекторите.