Три фирми са подали оферти за изграждането на фотоволтаична електроцентрала на Природонаучния музей. Това са шуменската "Хай Груп" ООД, варненската "3К" АД и софийската "Прострийм груп" ЕААД. Предстои отварянето и на ценовата част, за да бъде избран изпълнителят.

Предметът на поръчката включва доставка и монтаж на компоненти и техническото оборудване за изграждането на фотоволтаична електроцентрала, необходима за производство на електрическа енергия за дейността на музея. В обхвата за поръчката са предвидени доставка на необходимите технологични компоненти, оборудване, техният монтаж, въвеждането им в експлоатационен режим и гаранционно обслужване.

Стойността е 125 000 лв. без ДДС.

„Проектът е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство. Панелите ще бъдат поставени на покрива на Обредния дом и ще осигуряват от 80 до 100 процента от разхода ни за ток”, разказа директорът на Природонаучния музей Огнян Тодоров.

Причината екипът му да пристъпи към подобен проект е, че музеят има много големи разходи заради живите експозиции, за които се грижи.

Парите за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала са заложени в бюджета на Община Пловдив, но е проблематично дали ще могат да бъдат осигурени с оглед на тежката финансова криза, в която се намира.