Без проблеми приключи националното външно оценяване по БЕЛ за четвъртокласниците в Пловдивско. По време на едночасовия изпит не са били засечени нарушения, съобщиха от РУО-Пловдив.

355 деца от общо 5654 четвъртокласници обаче не са се явили на матурата. Не е ясна причината защо такъв голям деца са решили да се откажат. За тях няма да има никакви последствия, допълниха от РУО.

Масово учениците споделят, че изпитът е бил лесен. Бързото темпо на диктовката обаче е затруднило някои от тях.

Припомняме, че национално външно оценяване по български език и литература започна в 10ч., а децата имаха 60 минути, за да решат писмения тест. За деца със специални образователни потребности бяха дадени 30 минути повече. Тази година изпитът им бе приготвил диктовка на аудиофайл, езикови задачи с избираем отговор, текст за четене с разбиране и тестови задачи към него, както и речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Утре /30 май/ бъдещите прогимназисти ще положат изпит по математика. Предстои им да решат тест с 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор. МОН им е приготвил още една задача с разширен свободен отговор и една текстова задача с три подусловия.

Оценките, които те ще получат, са в точки и ще бъдат вписани в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Матурите им ще бъдат проверявани на местно ниво от комисия в Пловдив, като резултатите се очаква да бъдат известени до 9 юни.