Възрастна пловдивчанка получи подаръци за 95-годишнината си. Екатерина Евтимова, която е потребител на социалната услуга асистентска подкрепа, бе посетена от социални работници навръх празника си.

Уважиха я ръководителят на социалната услуга Гергана Никова, социалният работник Павлина Карагьозова и асистент Ангелина Балтова. Освен Екатерина, още 1060 души в Пловдив са потребители на услугата асистентска подкрепа - дългосрочна почасова социална услуга, предоставяна в домашна среда.

„Основната ни цел е социализация и интеграция на лицата, преодоляване на тяхната социална изолация, преодоляване на отрицателните последици върху ежедневието, предизвикани от здравословните проблеми, адаптиране към ежедневието въпреки наличието на определени дисфункции“, коментира ръководителят на услугата Гергана Никова.

Какво представлява услугата?

Социалните асистенти и работници предоставят на потребителите комплекс от дейности, свързани със самообслужването им; придвижването им; промяна и поддържане на позицията на тялото на потребителите; подпомагане на потребителите за изпълнение на ежедневни и домакински дейности или извършването на тези дейности вместо потребителите в случай, че потребителят е в пълна невъзможност за изпълнението на такива дейности; съдействие на потребителите за комуникация с близки, роднини, членове на семейството, трети лица, органи и институции, медицински специалисти, административни, държавни и общински институции и други подобни, от взаимоотношения, с които се нуждае потребителят.

Кой може да кандидатства за услугата?

Това са хора в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Социалната услуга асистентска подкрепа се предоставя в домашна среда, документи се подават на адрес ул. „Трети март „ № 33 и ул. „Петко Д. Петков“ № 6 А.