Пешеходната пасарелка, която свързва районите "Южен" и "Западен", ще бъде демонтирана през август. Това съобщи заместник-кметът по строителство Пламен Райчев след работна среща с фирмата изпълнител на пътната връзка "Модър" - "Царевец". С демонтажа на въздушното съоръжение ще се даде възможност на ВиК да извърши подмяната на тръбопровода за Южния обходен колектор, след което „Драгиев и Ко“ ООД ще могат да пристъпят към полагане на асфалтова настилка.

„През май ще бъде разкрит пробивът под жп линията Пловдив – София, който бе изграден от НКЖИ преди няколко години и започва изграждането на шлицовите стени, които са в тази част от трасето, която води към подлеза – по 100 метра на юг и на север от пробива. Край тях ще има изградени пешеходни алеи, които да осигурят и преминаването на пешеходци. В рамките на няколко месеца след демонтажа на пасарелката пешеходците няма да могат да се движат между двата района“, обясни главният инженер на обекта Валентин Алексиев.

Той допълни, че в южната част на пътната връзка подземните комуникации вече са напълно завършени, като в участъка от Коматевско шосе до ул. „Колхида“ дори се подготвя поставянето на бордюри за новото платно.