Запазването и реставрацията на архитектурните ни паметници играят ключова роля в културния пейзаж на градовете. Старите сгради пазят историята и допринасят за повече уважение към тези, живели в различно време и общество. Архитектурните паметници изграждат гордост към нашето минало и наследство, създават дух и чар в кварталите, в които се намират. Също така точно тези стари сгради привличат туристи и тяхното опазване е ключово за развитието и просперитета на местната икономика и туризъм. 

В серия от интервюта и материали TrafficNews  търси мнението на градската администрация, архитекти и собственици на сгради – паметници, за да разберем имат ли шанс за живот красивите къщи, преживели няколко войни. През юни 2019 година по време на пороите, превърнали града почти в езеро, една от сградите проектирани от Йосиф Шнитер, бе съборена. Последваха серия проверки от страна на Министерството на културата и Окръжна  прокуратура, които все още не са приключили. Междувременно на метри от общината зее огромен изкоп. Какво се случва с един паметник на културата, когато той вече не съществува. Един казус , чийто отговори търсим както от собственика на имота , така и от общината. 

В началото на ул. "Гладстон" се намира една от най- добре реставрираните къщи - паметници в Пловдив. Само до преди няколко години пловдивчани, минаващи в района, виждаха две почти идентични сгради в изключително лошо състояние. И двете , проектирани от Йосиф Шнитер, а през социализма превърнати в детски градини и ясли. Собствеността и на двете във времето бе сменена.

Днес, тази на N 14 е върнала предишния си блясък. Съседната обаче липсва, а на нейно място зее огромен изкоп. През 2019 година фасадните стени на сградата бяха съборени. Избухна скандал, тъй като паметникът, който е на броени метри от общината,  бе унищожен безвъзвратно. От район "Централен" спряха разрешително за строеж на инвеститора, а прокуратурата образува проверки. 

Зам.министърът на културата Амелия Гешева тогава заяви, че причината да заубим поредния архитектурен шедьовър е неграмотността на собствениците. "Неведнъж съм казвала, че един от големите проблеми е неграмотността, некоректността и неуважението на самите собственици към културното наследство.Това е политика, по която трябва да се работи, защото явно много от собствениците не съзнават ценността на сградите, които притежават”, каза зам.-министър Гешева. 

Днес година и половина по-късно ровът е като отворена рана в центъра на града, а общината и инвеститорът водят спор по документацията. 

Кметът на "Централен" Георги Стаменов е категоричен, че иска да види къщата възстановена в автетичния й вид, но това трябвада да стане по съгласуван с Министерството на културата конструктивен проект, тъй като вече не може да се говори за ремонт и реконструкция, тъй като самата сграда я няма.

"Новият идеен проект действително показва сградата в автеничния й вид, но трябва да има яснота и относно конструкцията. Да не забравяме, че там непокътнати стоят зидовете на сградата, които трябва да бъдат съхранени. Не искам утре да видя някой багер да ги вади", каза Стаменов. Той е категоричен,  район "Централен" ще даде необходимото строително разрешение само при изрядни документи. 

"Истината е, че ако  бяхме оставили стените, това можеше да коства човешки живот. А аз такава отговорност не мога да поема. Къщата беше изключително компрометирана, била е необитаема близо 20 години. Подготвяхме поставянето на скеле, но едната от стените след пороите се ронеше като стиропор и се беше наклонила. Никога нямаше да я съборим, ако можехме да я укрепим и възстановим" твърди Вероника Иванова, която е пълномощник на фирмата - възложител "Неокор билдинг". Тя бе привлечена  като обвиняема от Окръжна прокуратура през юни  2020 г. 

Обвинението е, че на 5 юни 2019 г., в Пловдив, е организирала осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство  - защитената територия на недвижима културна ценност – жилищна сграда на ул. „Гладстон“ №12, имаща статута и на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „ансамблово значение“ и същевременно попадаща в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност „Системи от улични ансамбли по ул. „Княз Александър I“ и ул. „Отец Паисий“ . Събарянето е в нарушение на Закона за културното наследство  - престъпление по чл. 277а ал. 6 вр. ал. 4 от Наказателния кодекс.

От Министерството на културата направиха предписание къщата да бъде възстановена в изцяло автентичния й вид. Година и половина след срутването обаче възстановяването на сградата все още не е започнало.

Възложителят на обекта - "Неокор Билдинг" смята, че трябва да получи  разрешително за строеж на базата на одобрен от Министерството на културата идеен проект, но от район "Централен" са категорични, че строително разрешение няма как да бъде издадено, ако инвеститорът не направи нов конструктивен проект и той не бъде одобрен отново от Националния институт по паметници на културата. 

Възложителят има съгласуван идеен проект с НИНКН, становище от Министерството на културата, подписано от министър Боил Банов с предписание за възстановяване на сградата, договор с Археологичския музей - Пловдив за извършване на археологическо проучване на терена, тъй като той е в историческата зона "Тримонциум- Филипопол- Пловдив" - зоната с най-богата археология в града. 

"Ще възстановим сградата изцяло в автентичния й вид. Разполагаме със снимки и описания от архива на града, а проектът е изготвен от арх.  Румяна Пройкова, която е безпорен авторитет в областта на възстановяването и реставрацията на паметници на културата. Сградата ще бъде със жилищни функции.Тя ще бъде възстановена с автентични техники на градеж, фасадните стени ще бъдат с дебелината на оригиналните зидове  - 50 см.  Пиластрите, корнизите, капителите, мазилката и дограмата ще бъдат възстановени в първоначалния вид със специални материали. Запазваме и оригиналните зидове на къщата", твърди Вероника Иванова и обвинява администрацията на район "Централен" , че бави документацията. 

През септември избухна нов скандал, когато се оказа , че на място са започнали археологически разкопки, без да има издадено строително разрешение. 

От район "Централен" са категорични, че също искат да видят сградата възстановена в автентичния й вид. "Никой от администрацията не иска да бави процедурата”, каза арх. Петър Петров.

"Строителното разрешение е издадено по  първоначално внесеният „Проект за ремонт, реконструкция и възстановяване на съществуваща сграда в УПИ 10-724, кв. 78. "Трябва да се уточни, че "възстановяване на съществуваща сграда" се отнася за пристройка, която е съществувала и в последствие е съборена. Строителна площадка не е открита, тоест самото строителство официално не е започнало. Междувременно сградата пада. Следва предписание от Инспектората към Министерство на културата, което установявайки този факт, предписва процедура за промяна по време на строителство по чл. 154 по Закона за устройство на територията. Инвеститорите съгласуват проект в Министерство на културата втори път, който проект предвижда възстановяне с детайли на фасадата на сградата, но като на процедура по чл. 154 по ЗУТ преписката не може да продължи, защото предметът на разрешението на строеж - сградата липсва. Издадена е нова виза за „Възстановяване на сграда - недвижима културна ценност по архивни данни и пристройка”. С тази виза е внесен вторият, съгласуван с МК проект / като промяна по време на строителство по чл.154 от ЗУТ/, но с различно заглавие, съответстващо на издадената наново виза. Наложи се да отправим питане към Министерство на културата дали може да бъде процедиран и съгласуван този проект, който е идентичен със стария, но с ново заглавие. Налага се да уточня, че новата виза не е съгласувана с МК. Отговориха ни, че при тях е внесен проект, и че ще се произнесат след неговото разглеждане по реда чл. 84 от ЗКН. Това е нестандартна ситуация. Проектът, който е представен в местната администрация, е идеен. На базата на тази документация реално строителни работи не могат да започнат. Може да се издаде единствено разрешение, което да послужи за провеждане на археологическо проучване, но това ще е в противоречие с дадените указания от Инспектората към МК. Няма предписания и относно основите на сградата, които са запазени на място. За изясняване на ситуацията, идната седмица свикваме комисия с представители на Министрество на културата - ГДИОКН и НИНКН", обясни арх. Петров. 

"В Националния институт за недвижимо културно наследство вече е внесен технически проект за възстановяване на сградата недвижима културна ценност по архивни данни", внесе яснота авторът на проекта арх. Румяна Пройкова. Тя допълни, че има достатъчно информация за къщата.

"Сградата беше в тежко състояние, реално се държеше на три стени. На южната фасада - откъм улицата, имаше запазени декоративни елементи, но много от тях бяха обрушени. В проекта е заложено да бъдат възстановени изцяло. Нямаме достатъчно данни за пристройката, която е била издигната към къщата след национализацията й, в периода, когато е ползвана за детска градина. Затова разчитаме на фотограметрично заснемане, така тя ще бъде построена в същия обем", допълни арх. Пройкова.

Остава въпросът така ли трябвада се отнасяме с паметниците на културата. И ще се върнем на примера, с който започнахме. Очевидно , когато има желание - се намира и начин. Когато желание няма - причина винаги ще се намери. Наводение, пожар, ковид... 

Как се възстановява паметник на културата в Пловдив? С пари, търпение и много нервиПредприемачът Цветан Пулев за особеностите на националната бюрокрация