Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив кандидатства за мащабно обновление на материалната си база. Училището се подготвя да изгради на територията си модерен Тех Парк, да осъществи ремонт на физкултурния си салон и преобрази учебния корпус.  За целта са обявени три обществени поръчки, чиято обща прогнозна стойност е 3 398 662 лв. без ДДС. 

Първата е за проектиране и изпълнение на мащабна реконструкция на основната сграда. Дейностите включват подмяна на парно, електрическа и ВиК инсталации, ремонт на учебните стаите и санитарни възли, подмяна на покрива и част от дограмата. Това поясни за TrafficNews възложителят на поръчките - директорът на ПГЕЕ – Пловдив Камелия Стоянова. 

За реализация на проекта е обявена поръчка. Финансиране ще се търси по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ на МОН. Стойността ѝ възлиза на 1 625 268 лв. без ДДС, а по нея кандидатствал единствено консорциума от три фирми – „Агрила Инженеринг“ ЕООД, „Руен холдинг“ АД, „БИ ЕС Проект“ ЕООД, като тяхното ценово предложение е по-ниско – 1 579 760 лв. видно от сайта на ЕОП договор все още не е сключен.

Втората поръчка е за реконструкция на физкултурния салон на гимназията, който в момента е заключен и не се използва поради неизправност. Стойността на проекта е малко над 238 000 лв., като ще бъде финансиран със средства, отпуснати от държавата, коментира директорът.

Предстои и изграждането на мултидисциплинарен център за високи постижения – ТЕХ Парк. Ще бъдат обновени и оборудвани с високотехнологична апаратура два от блоковете на гимназията.

 „Средствата ще бъдат инвестирани във върхови технологии, които допринасят за усвояването на знанията, но и водят до усвояване на нови компетентности, извън учебните програми. Ще отговорим на конкретните нужди на пазара на труда, като обхванем областите – програмиране, изкуствен интелект, енергетика, електроника.  Поръчали сме стендове, които са ни липсвали до момента, ще закупим роботи и 3D принтери. Заложен е софтуер, който не се изучава в часовете. Искаме да направим „сухата“ теория възприемчива за учениците“, заяви директорът на ПГЕЕ.

Стоянова поясни, че се планира възможността модерната техника, която ще бъде закупена, да служи и за допълнително придобиване на квалификация от възрастни  и  трудово заети. 

Поръчката е с прогнозна стойност 1 534 880 лв. без ДДС, а процедурата по ценови предложения ще бъде открита на 25 август.

Вече имаме две неуспешни поръчки през 2014 и 2022г., които приключиха без сградата на гимназията да е довършена. Искрено се надяваме този път да намерим изпълнител“, заяви тя.

Кандидатите за изпълнение на трите поръчките ще трябва да изготвят работен проект, да осъществят строително-монтажни работи и надзор по тях, както и да подпомагат възложителя до въвеждане на сградите в експлоатация.  

„Сградата на ПРЕЕ-Пловдив не е получавала основен ремонт от 1962 година, искрено се надяваме ремонтите да бъдат осъществени и да постигнем една приветлива учебна среда за младежите“, заключи директорът на училището Камелия Стоянова.