Проектът за Небет тепе няма да бъде одобрен от експертите на Националния институт за недвижимо културно наследство, съобщи директорът арх. Петър Петров. Специалистите са констатирали редица пропуски, за които PlovdivTime разказа в своя публикация.

На първо място проектът не консултиран с последния проучвател, работил на терен – София Христева, и липсват нейните подписи, за да се пристъпи към съгласуване. Липсва име на наблюдаващ археолог, което е задължително изискване според закона.

В проекта по никакъв начин не са третирани новите археологически разкрития от 2016 и 2017 г., въпреки изискването на Министерство на културата те също да бъдат експонирани.

Експертите в НИНКН имат и други забележки, които са описани в становище. То ще бъде изпратено до Община Пловдив.

В така възникналата ситуация зам-кметът Пламен Райчев и проектантите имат два възможни хода – да изтеглят сами проекта и да го преработят в максимално кратки срокове. Другият сценарий – НИНКН да даде официален отказ, е доста по-неприятен, защото тогава документацията трябва да мине и през Министерство на културата. Това означава допълнително забавяне.

За сметка на това документацията на Източната порта е изрядна и вече е съгласувана.

Третият важен за Пловдив проект – за реставрацията и консервацията на Форум Изток и Форум Юг, също не е съгласуван. Специалистите от НИНКН са се срещнали с проектантския екип и са посочили множество пропуски в документацията. В момента арх. Венета Петкова и инж. Тошо Тодоров го преработват.