През ноември  2019 зоната край бул. "Проф. Цветан Лазаров" бе облагородена по проект, чиято идея бе да провокира гражданите, живеещи в този район на "Тракия" , да полагат грижи за зелените пространства около домовете си. Доброволци от квартала  и платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ засадиха дървета, гражданите изработиха и поставиха пейки от рециклирани материали , от които закачливо надничаха саксийки с цъфнали цветя. В началото там играеха деца, а родителите отдъхваха по пейките. Зоната бе наречена Място Тракия. 

Половин година по-късно мястото вече изглеждаше тъжно и изоставено. 

След още една година установяваме, че ентусиазмът у гражданите продължава да е дефицитна стока.  Цветарниците пустеят, пейките са обрасли в трева и достъпът до тях е труден. Тенис масата също е обилно "затревена" , с изключение на бетонния постамент. По обясними причини само там няма поникнала растителност. Иначе Мястото прилича повече останките от древния храм Ангкор, отколкото на зона за релакс в един от най- населените квартали в Пловдив. 

Една добра идея, която се е изгубила в океана от безразличие. Хубаво е, когато се борим за опазването на зелените площи в града , да си даваме и сметка, че те също се нуждаят от грижи.