Камарата на архитектите в България /КАБ/ и Съюзът на архитектите в България /САБ/ наистояват кметът на Пловдив Здравко Димитров да прекрати процедурата за обществена поръчка "Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Нова учебна сграда за нуждите на ОУ "Княз Александър I".   Според КАБ, са допуснати редица нередности, някои от които са недопустими.

"С  настоящата обществена поръчка, отново установяваме, че Общинските власти продължават порочната практика на изграждане на важни обществени обекти чрез „инженеринг“, като форма на възлагане. Това е форма на реализиране на обществените обекти, чрез която, обществеността е поставена в ситуация, при която ще получи не най- добрата за нуждите си сграда, а онази сграда, която ще изпълни строителя, по някакви свои преценки, разбираемо свързани с най-малко за него разходи.

Професионалната гилдия на пловдивските архитекти, винаги е отстоявала искането, за правилен и отговорен подход от страна на Общинските власти при изразходване на публичния ресурс, когато се инвестира във важни обществени обекти, какъвто в случая е сградата на ОУ „Княз Александър I“. А правилният подход и обществено отговорно решение, е такава обществена поръчка да започне с публичен, архитектурен конкурс, цел на който е избор на най-доброто идейно предложение, от което Пловдивската общественост да получи възможно най-добрата училищна сграда. Мандатите ще свършат, но сградата ще остане да служи на поколенията.

Бъдещата сграда трябва да бъде функционална, с архитектурен образ, достоен за вписване в характерната градска среда, особено с пряката връзка със съществуващата училищна сграда - паметник на културата, с която ще заживеят в един архитектурен ансамбъл. За голямо съжаление, виждаме че отново е избегнат архитектурният конкурс и поръчката е възложена на инженеринг. Отново установяваме, че поетите предизборно ангажименти на местната управа за съдействие по тези въпроси с професионалните гилдии, са пренебрегнати.

От името на пловдивските архитекти, се обръщаме към Вас с искане за спиране на обявената на инженеринг поръчка за ОУ „Княз Александър I“ и обявяване на архитектурен конкурс. Както преди, така и сега заявяваме, че КАБ и САБ биха се отзовали за пълно съдействие на Общинската администрация за провеждане на такъв конкурс. Това е поредният случай на възлагане на обществена поръчка на „инженеринг“.

Новата учебна сграда попада в имот в обхвата на територия с културно историческо наследство със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж – Историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, обявен с протокол No5 /22.05.2000г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата. Съществуващата в имота сграда на Първа мъжка гимназия "Александър І", е обявена през 1969 г. за исторически паметник на културата с категория "национално значение", а през 1985 г. за недвижим архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 г. сградата притежава статут на архитектурна-строителна и историческа недвижима културна ценност с категория "национално значение"., припомнят от КАБ и САБ. 

Отвореното писмо е подписано от председателите на двете камари -арх.  Чавдар Тенев и арх. Илко Николов.