Предложението за стартиране на конкурс за избор на кредитна институция бе изтеглено от дневния ред на Общински съвет преди заседанието. Не е ясно кога и под каква форма точката ще бъде входирана отново. Намерението на Община Пловдив да проведе конкурс за избор на финансова институция, която да даде икономически най-изгодната оферта за кредит, бе качено на сайта на администрацията преди Нова година. 

В него можеха да участват всички финансови и кредитни институции, които имат лиценз за съответната дейност.  Критериите за оценяването и класирането на офертите а публикувани в сайта на Община Пловдив,  като офертите трябва да се подават в срок до 10 дни след обявлението за стойността и конкурса за заема. Самата процедура трябваше да се проведе като по Закона за обществените поръчки.

Пловдив вече одобри тегленето на един заем от 30 млн. лева от кредитната линия до 120 млн. лева, одобрена от местния парламент. Тя е за съфинансиране на Водния цикъл, като включва собственото участие и дейности, които не са включени в проекта.

Здравко Димитров вече заяви, че ще си търси заем от около 60 млн. лева.  Проектите, които ще бъдат включени в него са нов мост над река Марица, „Модър-Царевец”, реконструкцията на ул. „Даме Груев” и пробива под Водната палата. Не е ясно към момента кои от проектите ще се търси финансиране от частна банка и кои - от „Фонда на фондовете” през ФЛАГ.