Огромна санкция заплашва България, тъй като се очаква решението на съда в Люксембург за чистота на въздуха. Държавата вече бе осъдена през 2017 година, тъй като в четири града нивата на замърсяване с фини прахови частици надвишават пределно - допустимите норми. Един от тези градове е Пловдив. Въпреки първата санкция, пет години по-късно нещата не са се променили и се очаква страната ни отново да бъде осъдена и ще има финансови санкции. Освен със здравето си, ще плащаме и с джобовете си. Минималната санкция е около 10 милиона лева, а след това на дневна база текат санкции правят около 20 милиона лева на година, заяви вицепремиерът и министър  по околната среда и водите Борислав Сандов, който днес пристигна в Пловдив за среща с областния управител Йордан Иванов. 

"Амбицията ми е да не допускаме да плащаме повече от една година. Това е комплексен въпрос и изисква решението на общините. Те имат преки действия за мерките, които трябва да бъдат наложени. Предстои да се срещна с кмета на града Здравко Димитров, за да обсъдим проблема. 

Сандов допълни, че съдебните претенции са заради лошото качество на въздуха в градовете Пловдив и София, както и в три района - Югозападен, Югоизточен и Северен. Това на практика превръща "провинилите се" в много общини.  

Разчитам, че въпреки нашите политически различия с кметовете, ще се намерят начини за действие. Защото всички сме задължени да работим за здравето на хората и околната среда. 

Може да се работи по различни програми- да изграждат залесителни пояси, да зачистят и предотвратяват кални точки, да подменят печки с твърдо гориво. Добър пример е Русе, където нивата на ФПЧ драстично паднаха, след като улиците започнаха да се мият редовно, коментира Сандов. 

Той допълни, че в момента са предвидени 47 милиона от националния бюджет и са заложени още 30 милиона допълнителни средства в проектобюджета за 2022 година, за мерки срещу отровния въздух. Заложени са действия като подмяна на котлите в детските градини, подмяна на автопарка на някои общински и държавни служби от превозни средства с вредни емисии към електромобили.

Не на последно място вицепремиерът отбеляза, че ще се върви към разширяване на мрежата за измерване на качеството на въздуха. Сандов подчерта, че всички мерки и варианти за справяне с този важен проблем ще обсъди и с кмета на Пловдив Здравко Димитров, с който има насрочена среща в първите дни на февруари. 

Днес министър Сандов ще се срещне и с представители на Инициативния комитет, който настоява за затваряне на кариерата над Белащица. "Наясно съм какво е мнението на хората от Белащица. Ние ще защитим обществения интерес и опазването на околната среда" заяви той. 

Заедно с областният управител са обсъдени порочните практики за копаене на инертни материали от речните корита от частни фирми срещу ангажимент за почистване на бреговете. Тема на разговорите е и проектът за Водния цикъл, финансиран от ОП "Околна среда", който се е забавил във времето.

"Това забавяне има много детайли - забавени отчуждителни процедури, проведохме срещи с МРРБ, тъй като имаме ангажимент до понеделник да докладваме на ЕК напредъка на проектите. Заради забавяне може да загубим част от средствата.  Така че аз трябва да гарантирам приключването на този проект. Възможно е да се наложи да го прехвърлим и за следващия програмен период" коментира Сандов. Той допълни, че ще се пристъпи към "фазиране" на проекта, за да може да няма финансови санкции. Процедурата дава възможност да се продължи с действия по него и в следващия програмен период.

Припомняме, че Водният цикъл бе финансиран по оперативна програма "Околна среда" в програмен период 2014-2020 с 3 години гратис, което означава, че всички дейности по него трябва да приключат през 2023. Видимо обаче Сандов подчерта, че това е невъзможно. Тогава държавата опитва този проект да продължи по начина, по който съществува и със съответните финанси в следващия програмен период. 

Областният управител също коментира темата с Водния цикъл и остро критикува градските власти. 

"Когато стъпих в длъжност, казах, че ще бъда коректив и партньор на всички кметове, в това число и на кмета на Пловдив. Това е нагледен пример как някой може почти да опропасти един проект, какъвто е Водния цикъл. Всички знаете какъв ад е в града, колко години се случва това нещо и как сме на път да изгубим десетки милиони. Правителството работи като коректив и спасява решенията на местната власт като казва даваме решение как пловдивчани да не изгубят този финансов ресурс" дава решения как Пловдив.