Общо 778 карти за достъп до Стария град е издало до края на август общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта.  Запитването ни бе по повод няколкото материала, които за пореден път повдигнаха темата за проблема с множеството автомобили в архитектурно-историческия резерват.

За автоматизираната система на ул. „Съборна” броят им е 504. 285 от тях са на физически лица  собственици на имоти или с адресна регистрация в обхвата на архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“, 110 карти са издадени на общински организации, учебни заведения, детски градини, ресторанти и сдружения с нестопанска цел, 39 – на хотели, и 70 броя – на фирми за зареждане на търговски обекти в часовия диапазон от 21 до 9.30 ч.

За достъп през автоматизираната система с вход откъм ул. „Петко Р. Славейков“ и изход през ул. „Цанко Лавренов“  са издадени общо 274 броя карти: 193 – на физически лица , собственици на имоти или с адресна регистрация, 42 – на общински организации, учебни заведения, детски градини, ресторанти и нестопански сдружения, 16 броя – на хотели, и 23 – на фирми за зареждане на търговски обекти от 21:00 до 09:30 ч.

Картите са за достъп, а не за паркиране. Всичките общо 778 броя са издадени в съответствие със заповед №17ОА2707/30.10. 2017 г. на кмета на Община Пловдив, в която е посочено, че физическият контрол на пропусквателния режим се осъществява от  служители на ОП „Общинска охрана“.

Преди време публикувахме материал, че безразборният достъп на коли и тежки возила е довел до повреди на еркерите на емблематични къщи.  Тогава в интервю за медията ни директорът на ОКТ Георги Стоилов каза, че администрацията работи за нова наредба, с която да се урегулира достъпът до архитектурно-историческия резерват.

„На територията на Стария град са поставени необходимите пътни знаци за регулиране на движението. Особено засилена е сигнализацията около сградите, които са недвижима културна ценност. За да се обезопаси например издаденият еркер на Балабановата къща, около сградата са поставени знаци за стеснение на пътя от двете страни.

Старият град, макар и да е най-посещаваната туристическа дестинация в Пловдив, не е музеен експонат. В него живеят хора, развива се бизнес. И занапред там ще влизат и излизат коли, но стриктно спазващи действащите правила”, коментираха от Община Пловдив. 

ПРОЕКТЪТ ЗА ПАРКИРАНЕ:

Общината разработва проект за промени в наредбата за организация на паркирането на територията на Пловдив. В него се залагат и мерки за ограничаване на автомобилите в Стария град.

Предвижда се по ул. „Съборна“ – от бариерата до Градската художествена галерия, да бъдат обособени 40 – 50 паркоместа, част от които хотелиери и ресторантьори  да могат да купуват в режим „служебен абонамент“, за да се използват от техни клиенти.  Предлагат им се също  платени места на паркинга на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и от северната страна в района на Балабановата къща. При необходимост може да се използват дори паркингите на кафе „Старинно“ и ул. „Съборна“.

Според проекта живеещите в Стария град  ще се възползват от реда, който се прилага в квартал „Капана“ – след подадено заявление в общинското предприятие „Паркиране и репатриране“ на всеки правоимащ собственик  се издава стикер, който се поставя върху таблото на автомобила на видимо за контролните органи място. По списък пък, предоставен от директорите на детските и учебни заведения, системата ще пропуска автомобилите на родители за срок до 30 минути. За спедитори, таксита и линейки режимът ще е свободен.

Проектът е изготвен след десетки проведени срещи на заместник-кмета по транспорт Тодор Чонов с представители на бизнеса и живеещите в Стария град. Той ще бъде предложен за обществено обсъждане, а после и за гласуване в Общинския съвет, едва след като бъде постигнато „златното сечение“ между заинтересованите страни.

Бетонирана на улицата кашпа застрашава туристи и автомобили в Стария градПродължава войната за паркиране в архитектурно-историческия резерват, има издадени 778 карти за достъп