Без напрежение и предизборни страсти бе приет бюджетът на Пловдив за 2021 година. С 30 гласа "за" и 13 "против" общинските съветници одобриха рамката на бюджета, който ще се разходва до края на годината. Очакванията за голямо разместване не се състояха, като повечето политически групи направиха сходни предложения за промяна на разпределението на парите. 

Йордан Илиев от ГЕРБ предложи бюджетът на район "Централен" да бъде увеличен с 300 000 лв., а на "Северен" и "Източен" - съответно със 160 000 и 100 000 лв. Различни предложения на другите групи бяха приети от вносителя, като сред тях бе и 100 000 лв. за ремонта на улица "Велбъжд" в район "Централен" от Демократична България. 

Кметът Здравко Димитров благодари на съветниците за подкрепата, като заяви, че всички предложения са били разумни и конструктивни, но бюджетът е константна величина и не за всички предложения има възможност да се осигури финансиране на този етап. 

Както вече съобщихме, финансовата рамка на града за тази година е в размер на  418 млн. лева,  като 220 млн. лева са делегирани от държавата дейности, които са за издръжка и заплати в образованието, здравеопазването и социалната сфера. Отделно има ръст на заплатите във всички звена на администрацията.

198 млн. лева е капиталовата програма, като от тях 121 млн. лева са средства от европейски програми и фондове. От правителството средствата са 45 млн. лева – за двата стадиона, както и за изграждането на 7 детски градини и училища.

От Водния цикъл тази година са заложени за усвояване 62 млн. лева, а по „Региони в растеж” 38 млн. лева.  За транспортна инфраструктура, която включва „Модър-Царевец”, „Даме Груев” и Кукленско шосе средствата са 25 млн. лева. 5 млн. лева ще отидат за районните кметове и техни проекти.