Няма проблем със статута на територията от 81 декара до Гребната база, която според новия Общ устройствен план, е отредена за рекреация. Това мнение застъпи председателят на Камара на архитектите в България - Пловдив арх. Чавдар Тенев на бизнес форум днес.

Новият ОУП в момента се разглежда от Общинския съвет на Пловдив. Заложената промяна позволява до 30% застрояване на терена, но по думите на арх. Тенев строителството трябва да бъде според предназначението на терена – т.е. за рекреация.

„Това е задача на планирането относно развитието на града. Отдихът трябва да бъде осигурен, както и спортуването, условията за работа и производство и жителство. Едно от решенията за рекреацията е да се планират тези територии, логиката на учебниците по градоустройство е такава. Всички производствени структури са от другите страни на града, тъй като такъв е вятъра. В северозападната част на града останаха паркове, рекреация и зеленини. И няма нищо лошо зоната да бъде определена като рекреативна. Да, законът предвижда 30% застрояване, но трябва да е с такива функции – басейни, зоопарк, детски площадки, алеи и т.н. така че тези зони наистина да бъдат рекреативни“, посочи архитект Тенев.

Той коментира и проблемите, които е видял в процес на изработка в новия ОУП.

„Видят в качеството си на председател на камарата Общият устройствен план в процеса на изработване и съгласуване. Имаше някои недостатъци. Те касаеха нормите за плътност на застрояване, нормите за озеленяване на видове парцели, но след наши становища в последствие бяха отстранени, за което съм благодарен на главния архитект“, разказа арх. Тенев.

Според председателя на КАБ-Пловдив проблеми на Пловдив са в следствие на липса на регионална политика до момента и според него новият ОУП не може да поправи вече нанесените щети.

ОУП в дългосрочна норма и се променя с промяната на обществено-икономическите отношение, но се променя на дълги периоди- 20-30 години. Настоящият ОУП е само допълнение. Градът е изграден по стари устройствени планове, той вече е преуплътнен. Това не може да се промени - не може да разместваме сгради или да сваляме етажи от сгради. В него за отредени още територии в южната част на града. Това са земеделски земи около 600 хектара между Прослав и Коматево – в кварталите „Остромила“ и „Беломорски“. При промените ще се добавят тези нови територии, в които много се надявам да се придържат към по по-леко застрояване, по-ниска етажност, каквото и предвиждат плановете. За тези зони Община Пловдив обаче има една много важна задача – изработване ПУП и решаване на още редица проблеми като сметосъбиране, градски транспорт, социална инфраструктура, пътища и т.н. Това е сериозна задача и е важно как ще подходи общината. Не е необходим само план, но и голямо финансиране на тази инфраструктура“, посочи още Тенев.

По думите му причината Пловдив да се сблъсква с всичките си големи проблеми като презастрояване и липсата на свързаност и инфраструктура е огромния поток на хора в града, който води до обезлюдяване на малките населени места.

„За да стане ясно какво е състоянието сега ще направя препратка с моделите на планиране в онези времена, които ние критикуваме преди 1989 година. Като млад специалист можех да наблюдавам процесите и бих казал, че политика по регионално развитие имаше и се реализираше. Начинът може би е критикуем, но във всички населени места – и най-малките, имаше създадени условия за реализиране трудово на населението. Имаше селскостопански производства, цехове, но държавата като основен стопански обект можеше да създава такива условия. Имаше създадена инфраструктура. Порочното бе, че тогава не можеше да се изнесе човек от малкото населено място в голямото. Независимо от тези пороци, политики имаше и в цялата държава населението бе дисперсно разпределено и работеше. След 1989 настана аматьорска форма на работа на органите по управление, регионална политика – никаква. В резултат на това големи маси от населението тръгнаха да търсят прехрана и се стекоха в големите градове. Големите градове, какъвто е и Пловдив, понесоха щети заради демографията. В големите градове – пренаселване, в малките – обезлюдяване. Като говорим с гордост, че Пловдив се развива и расте количествено, аз не мисля, че това е гордост, аз го намирам за дефект от времената, когато нямаше регионална политика. Аз гледам качественото развитие на града, но за съжаление и там търпим щети“, посочи още Тенев.

Той допълни, че за него е било грешка градът да се обгражда от Индустриални зони, отнемайки се от земеделската земя в плодородното Тракийски поле, но отбеляза, че проблемът не е бил на инвеститорите, а отново на липсата на каквато и да е заинтересованост и план на държавно ниво. По думите му този процес по промяна на статутите на земите е станало в абсолютно противоречие с Конституцията.

„Според чл. 21 от Конституцията земеделските земи не само са основно национално богатство, но и не се допуска да бъде променян статута освен при изключителна необходимост. Да речем магистрала или газов хъб. А тук в центъра на Тракийското поле огромни територии са заличени за Индустриални зони, но инвеститорите нямат вина за това. Териториите извън населените места и компактната зона на населението, като излезеш извън населеното място, не си дават сметка какви проблеми могат да имат – като няма инфраструктура там, Общината няма ангажимент да ги обслужва, да изгражда каквото и да е, нямат административни адреси, улици и т.н. Не би трябвало да се разрешава строителство в тези зони, но има много“, допълни още Тенев.