Започват масови проверки във всички домове за възрастни и деца със заболявания или увреждания в Пловдив и региона. Акцията е по нареждане на Районна прокуратура Пловдив и ще бъде осъществена от МВР и дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив. 

Възложител е лично районният прокурор Чавдар Грошев, който е упоменал да се проверят всички подобни звена на територията на 13 общини в Пловдивска област.

Проверките следва да изяснят спазват ли се нормативните изисквания при осъществяване на тази дейност, подавани ли са сигнали за нарушения и какви са били резултатите от извършваните проверки, както и състоянието на материалната база. 

Обект на проверка ще бъдат всички Домове за настаняване на възрастни и деца с физически и умствени увреждания и заболявания на територията на общините -  Пловдив, Първомай, Родопи, Марица, Хисар, Съединение, Стамболийски, Раковски, Перущица, Куклен, Кричим, Калояново и Брезово.

Срокът на проверката е едномесечен. Това значи, че до 21 февруари прокуратурата трябва да има данни дали някъде има нарушения и подобно нехуманно отношение, каквото бе разкрито пред обществеността през последните дни в един от домовете в Пловдив.

Указано е след приключването й да бъде предоставена обобщена справка за всеки един от социални домове, като при установяване на данни за извършено престъпление от общ характер, прокуратурата ще вземе отношение.

Поводът за проверката на Районна прокуратура-Пловдив по надзора за законност е постъпил доклад на наблюдаващия прокурор по образуваната на 20 януари 2020 г. преписка по чл. 137 от Наказателния кодекс – за злепоставяне и по чл. 143 от Наказателния кодекс - за упражняване на принуда спрямо болни в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в гр. Пловдив.