Заплахи след сигнал за незаконно строителство - такъв прецедент бележи работата на обществения посредник в Пловдив Борислав Стаматов през изминалия отчетен период показва доклад за дейността на омбудсмана на Пловдив за 2019. 

Гражданка подала сигнал за съсед, който нарушава законите чрез строителните си дейности. Служители към Обществения посредник, започват проверка.

"Един ден след разговор по телефона със служители на една от районните администрации и искане от наша страна за внимателно разглеждане на случая и налагане на санкция на нарушителя по преценка на проверяващия орган, жалбоподателката е получила SMS със заплахи. Тя е получена чрез SMS на телефона на жалбоподател, отправена от проверяваното лице към служител на институцията", се посочва в доклада. 

Вероятно SMS-ът е целял да стресне както жената, подала жалбата, така и институцията, която е започнала проверка. Жената е показала текстовото съобщение на институцията, а оттам са завели сигнал в Областна дирекция на МВР. До този момент обаче няма информация как тече проверката.

"За дванадесетте години от съществуването на институцията Обществен посредник на територията на Община Пловдив, такова нещо не се бе случвало", са констатациите са подобен опит за сплашване. 

Междувременно по същество вървят дела в съда за законността на сградите и гаражите в имотите на участниците в спора. 

Въпросите, свързани с устройство на територията и незаконното строителство държат отчетлива преднина като най-ясно изразения проблем на пловдивчани, които търсят съдействие в лицето на обществения посредник. В това число са включени и некачествените ремонти на инфраструктурата, които предизвикват наводняване на имоти и други щети за гражданите. Има сигнали и за некачествено саниране. 

През изтеклия период са постъпили сигнали, в които се поставени различни проблеми с особена обществена и социална значимост.

Един от тях е именно недоразумения при сключване на договорите, неспазване на срокове, лоши  изпълнения, занижен контрол при извършване на саниране на сгради по различни програми, като: проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“.

"Отговорите от страна на администрацията по този тип сигнали са формални и незадоволителни за гражданите. Поради тази причина, многократно сме изисквали повторни проверки и по-конкретни отговори и становища на поставените от гражданите и от нас въпроси", пише в отчета на Стаматов.

Другият сигнал с по-голяма обществена значимост касае инфраструктурния проект - „пробива“ под Централна гара. Поради своята значимост, този проект ще засегне всички граждани на Пловдив, а в най-голяма степен, онези чийто имоти са директно засегнати от Подробния устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за: „Комуникационно-транспортен пробив под ж.п. ареал на Централна гара Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония“, гр. Пловдив“. 

"Отчитайки важността на проекта, неговата значимост и влияние, ние сме на мнение, че трябва да се проведат нови обществени обсъждания, на които да участват както граждани, така и други експертни екипи, различни от тези на Министерство на транспорта и Национална компания железопътна инфраструктура", пише в отчета на Стаматов. 

Сигнали от граждани има във всички сфери от обществения живот. Тези, за които Стаматов, дава особени препоръки са сигурността чрез внедряване на видеонаблюдение, транспорта и задръстванията, чрез работа към осъществяване на т.н. "Зелени вълни", градска инфраструктура, но и работата на институциите, които "трябва да придвижват гражданските казуси много по-бързо и в ясни срокове". 

Снимката е илюстративна!