Корабът, на който ще бъдат натоварени 28-те контейнера с боклук за връщане в Италия пристигна на пристанището във Варна, съобщи БНТ.

Първоначално е започнала работата по разтоварването на кораба, след което ще започне и товаренето на 28-те контейнера с боклук. Реекспортирането им ще стане за сметка на италианската фирма, която ги е изпратила тук.

В неделя главният прокурор Иван Гешев съобщи, че боклукът ще бъде върнат в Италия, въпреки че собствениците на фирмата няма да бъдат доволни от това.

Смесеният отпадък на пристанището във Варна е вписан като каучукови и пластмасови отпадъци, но в контейнерите има текстилни, дървени и стъклени отпадъци. Това означава разминаване в митническите документи и реалното съдържание.

Така само частично се решава кризата с боклука на пристанището, където остават близо 100 контейнера, за които няма искане за реекспортиране.