Техническият университет в София открива кандидатстудентската си кампания за учебната 2020/2021 г.

От днес се приемат заявления за явяване на предварителни тестове по математика, на предварителни изпити по чужд език, по рисуване и по композиция.

Те се подават в учебния отдел, по интернет и в регионалните центрове и бюра за приемане на документи. Срокът за подаване е до два дни преди датата на изпита.

Първият предварителен тест по математика ще се проведе на 28.03.2020 г. в Техническия университет – София, филиала в Пловдив и Инженерно-педагогическия факултет – Сливен.

Редовните кандидат-студентски изпити са в края на юни.

Техническият университет – София е най-голямото и водещо висше учебно заведение за инженерно образование в страната. Съгласно Рейтинговата система на българските университети ТУ–София е първи в шест професионални направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

Кандидат-студентите могат да избират измежду 31 бакалавърски специалности, една от които е нова - „Автомобилна електроника“.