Магазините в подлеза  на ПУ „Паисий Хилендарски” в центъра на Пловдив отиват на търг. Решението за отдаването на шестте помещения под наем бе взето на Общински съвет, а влизането в сила вече е факт. Припомняме, че това е новата политика на градските власти, след като прекратиха концесиите на подлезите. Вместо целите съоръжения да се пускат през процедура по концесия, градските власти сами ще стопанисват обектите. Те ще прибират всеки месец наемите от въпросните магазини.

Търговските обекти са с различна квадратура, като най-малкият е 6,18 кв.м и съответно началната му тръжна цена ще е 25 лева. Магазинът е предназначен за продажба на цветя. Най-голямото помещение пък е от 21,62 кв.м, като статутът му е за смесен магазин. За него се търси и най-висок наем - от 108 лева на месец. Обявените предварителни суми са без ДДС.

Бъдещите наематели ще подпишат договори с Община Пловдив, като сроковете за всички търговци ще е един и същ, а именно 5 години. Самият търг ще бъде с тайно наддаване. Той ще се проведе в първия работен ден на следващата седмица в сградата на Общината.

Пешеходният подлез на ПУ, който е с площ от 391 квадратни метра е смятан за един от най-непривлекателните заедно с този на „Съединението”. Причината е слабият поток от хора и малките размери на помещенията. Поради тази причина началните тръжни цени са сведени до минимума.

Най-скъпият подлез се оказва този на аптека „Марица”. Там началните цени на 14-те обекта са от 300 до 1500 лева според квадратурата. Следващият подлез, чиито цени са високи, е този на хотел „Тримонциум”. Там цените на 24-те помещения варират от 216 до 716 лева на месец.

Очаква се съвсем скоро да бъде обявен търга за магазините и в останалите подлези. През 2020 пък, обектите в съоръжението до Централна гара също да се разиграят на търг. Към днешна дата има все още действащи договори между наемателите и ОП „Общински пазари”, които стопанисват голяма част от подлезите в града под тепетата. Когато срокът приключи, ще се сформира комисия, да се направи процедура, която да е съгласувана с Общински съвет, и чак тогава да се говори за търгове.

Преди години - най-оборотното място за търговия в Пловдив, сега – фалити и пустош СНИМКИВсе повече обекти затварят врати в подлеза на Централна гара

 

Ето и пълното описание и параметрите на обявените на търг магазини:

- самостоятелен обект с площ с 6,93 кв.м., за смесен магазин:

 • Начална тръжна цена – 35 лв. (тридесет и пет лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;

 - самостоятелен обект с площ с 10,19 кв.м., за смесен магазин:

 • Начална тръжна цена – 51 лв. (петдесет и един лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;

 - самостоятелен обект с обща площ 21,62 кв.м., за смесен магазин:

 • Начална тръжна цена – 108 лв. (сто и осем лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;

 - самостоятелен обект с обща площ 16,55 кв.м., за смесен магазин:

 • Начална тръжна цена – 83 лв. (осемдесет и три лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;

- самостоятелен обект с площ с 6,18 кв.м., за продажба на цветя:

 • Начална тръжна цена – 25 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;

- обект, с площ 7,30 кв.м., съгласно план разпределение, попадащ на междинно ниво, за смесен магазин:

 • Начална тръжна цена – 37 лв. (тридесет и седем лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;