"Непрекъснато обследваме възможности за разширяване на действащите детски градини и ясли в района. Следим броя на заявленият, подадени от родители. В бъдеще ако има нужда, спрямо анализа за желание за посещаемост, можем да увеличим капацитета на ДГ "Радост", това кметът на район "Централен" Георги Стаменов във връзка с наболелия проблем в кв. "Съдийски". Жителите на района категорично се обявиха против проекта за изграждане на  две защитени жилища за изоставени деца на мястото на бившата детска градина на улица „Стоян Михайловски”. 

ДГ "Радост" се намира в непосредствена блзиост до спорния терен и разполага с четири групи - 1, 2, 3, и 4 подготвителна. Справка в системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в детски заведения гласи, че има 3 свободни места, но не става ясно за кои възрастови група са те. Тава лято са ремонтирани общите части на детското заведение и е започната работа по дворните части.

"В непосредствена близост до ДГ "Радост" има няколко малки сгради, които са били кухни, а към момента не се екплоатират. Могат да бъдат ремонтирани или на тяхно място да бъде построена нова, в която да се помещават още 1-2 групи. Отново според нуждите на живущите в квартала градината може да бъде преобразувана на ОДЗ, като се съчетае с ясла", посочи Стаменов и допълни, че във всеки един момент може да бъде направена ревизия за нуждата за нови групи и да бъде реагирано. 

Към момента най-близката ясла е „Детска ясла на мечтите”, разположена на тупика на ул. "Богомил". В нея функционират 3 смесени яслени групи, в които се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, а капацитетът ѝ е запълнен. 

"Предвид, че около спортна зала "Колодрума" кварталът все повече се развива и разраства, очакваме до няколко години да има и още новодомци. При нужда ще бъдат отваряни нови групи, но трябва да се анализира внимателно, защото инвестицията не е малка - трябва групите да работят ефективно", посочи още Стаменов. 

Анализирали сме възможностите в кои градини има наличен сграден фонд, който може да бъде ремонтиран, за да бъде направено разширение за нови групи. Успяхме да включим ЦБГ "Каменица" по "Региони в Растеж", където групите ще станат 6 или автоматично ще има още 50 места. 

Той бе категоричен, че сагата с изграждане на Център за настаняване на деца от семеен тип, а също и Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст по проект финансиран по "Региони в растеж", не е в неговите компетенции, но подчерта, че сградата на бившото детско заведение е в критично състояние и най-вероятно използването ѝ е невъзможно. 

Днес недоволни жители на квартал Съдийски в Пловдив ще се срещнат днес със зам.-кмета Георги Титюков. Хората са категорични, че не искат в техния квартал да се заселват безнадзорни ромчета, които ще всеят страх в хората от квартала. То коментират, че искат обещаните от преди 4 години там ще бъде изградена детска ясла и детска кухня, да бъде спазено. До момента са събрани над 1000 подписа.

Припомняме отвореното писмо на жителите на "Съдийски":

Пловдивчани настръхнаха: Заселват безнадзорни ромчета край домовете ни, ще се друсат и крадатЖители на Съдийския квартал скочиха срещу нова социална услуга на Община Пловдив