Малко бяло щъркелче, открито в безпомощно състояние, беше спасено край Пловдив.

Местни хора забелязали птицата, паднала в близост до щъркелово гнездо в кв. Точиларци на Съединение и веднага алармирали за това чрез тел. 112. Експерт на пловдивската екоинспекция приютил бебето птица в дома си и се е грижил за него през почивните дни. 

Днес то беше изпратено за лечение в Спасителния център за диви животни на СНЦ „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Там то ще бъде прегледано и за него ще се положат необходимите грижи по отглеждането му, а след укрепването му ще бъде върнато в природата на мястото на намиране или на подходящо място в  близост до него.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) e защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие. Човек, което намери такава птица в безпомощно състояние, е длъжен да уведоми най-близката Регионална инспекция по околна среда, държавно горско или държавно ловно стопанство в срок до три дни. 

Законът забранява улавянето,унищожаването или обезпокояването на екзеплярите, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.