5 799 549 кв. м. разгъната застроена площ се строят в столицата на България. В етап на проект са малко над 1.5 млн. кв. м. В София-окръг се проектират пък почти 2,5 млн. кв. метра.

"В София могат да живеят още поне 1 милион души освен сегашните жители, стига да се изгради подходящата инфраструктура" заяви на имотен форум в столицата ръководителят на екип "Визия за София" арх. Любо Георгиев. В момента най-перспективните според него райони за изграждане на жилищни и смесени жилищно-офисни проекти в столицата са районът на Кремиковци и на Волуяк, каза той.

Анализът на Георгиев показва, че тези допълнителни 1 милион жители могат да използват съществуващия жилищен фонд, както и незастроените все още терени за жилищни нужди. Изследването показва, че съществуващия жилищен сграден фонд на София към момента може да поеме съответно 1 460 102 жители при 30 кв.м на жител, 1 210 729 жители при 35 кв.м на жител и 1 059 383 жители при 40 кв.м на жител. За сравнение, по данни на НСИ от 2017 г. населението на Столичната община е 1 325 429.

Най-голям поемен капацитет за жители имат съществуващите жилищни сгради в кварталите Младост 1, Овча Купел 2, Младост 3 и Стрелбище. От крайградските райони с най-голям капацитет са съответно Банкя, Владая, Нови Искър-кв.Курило и Бистрица.

В Пловдив към момента се строят 1 812 415 кв. м., а в етап на проект са малко над 684 000 кв. м.

В Бургас и Варна пък се проектира с пълна сила. В морската столица в етап на проект са над 2,5 млн. кв. м., а във Бургас малко над 1,5 млн. кв. м. по данни на Националния регистър за ново строителство и реконструкции.

Общият обем на започнатото жилищно строителство през миналата година се увеличава с 42,91% и достига близо 4 млн. кв. м., което е увеличение с близо 1,2 млн. кв. м спрямо 2017 г.

Към момента в страната има 17 281 строителни обекта, от които 1 493 строителни обекта в етап проект, 3 041 строителни обекта в етап строеж, 10 522 строителни обекта в етап завършени СМР/РП, 2 225 строителни обекти в етап инвестиционно намерение.

В момента има данни за строителството и проектирането на 146 808 777 кв. м. РЗП, от които: 23 542 846 кв. м РЗП в етап проект, 20 441 898 кв. м РЗП в етап строеж, 51 250 428 кв. м РЗП в етап завършени СМР/РП, 51 573 605 кв. м РЗП в етап инвестиционно намерение