Започна репатрирането на автомобили излезли от употреба на територията на „Северен”, съобщават от администрацията на района.

До момента принудително са репатрирани 15 автомобила от терени на държавна или общинска собственост, а голям брой от облепените със стикери.

От районната администрация напомнят, че се облепят автомобили, които не са в движение, без технически преглед за последните две години и намиращи се на терени общинска или държавна собственост. След облепяне на автомобилите собствениците имат 90-дневен срок, в който следва да преведат автомобилите се в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми. В следствие на неизпълнени такива предписания следва акция по репатриране на излезлите от употреба МПС-та. 

Общият брой облепени автомобили излезли от употреба (ИУМПС) от началото на 2019 година до момента в район „Северен" възлиза на 94 броя.

Акцията по репатриране на ИУМПС  ще продължи на 21.10.2019 г.   

Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за излезли от употреба моторни превозни средства  е 032/901 165 – отдел „Екология" в район „Северен".