Ректорът на Университета Тойо в Япония професор Макио Такемура пристигна в Пловдивски университет, където изнесе лекция на тема „Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо“.

Професорът, който трети мандат оглавява един от най-престижните ВУЗ-ове в страната на изгряващото слънце, е тук благодарение на дългогодишната работа по сътрудничество между страните в областта на висшето образование и проектната дейност, осигурена от проф. Иван Ботев, явяващ се посланик на добрите практики по обмен.

Българин, преподавател в Япония: Пловдивчани са овладели до съвършенство “Изкуството да живеят заедно“Негова колежка от университета в Тойо е запленена от модела на образование и съжителство в Пловдив

Проф. Макио Такемура днес бе удостоен с Почетен знак на Пловдивския университет, а от своя страна той връчи медал на Университета Тойо на пловдивското висше учебно заведение. Минути преди началото на неговото изложение стана ясно, че Пловдивският университет е подписал меморандум за сътрудничество и съвместна дейност с Университета Тойо в Токио. 

"Не си спомням японски професор да е посещавал нашия университет. За нас е чест. Искам да отправя благодарности към Философско-историческия факултет, който развива дълогодишно партньорство с Университета Тойо. През периода 2017-2018 г. ФИФ успешно осъществи съвместен проект на тема „EXPLORING THE ART OF LIVING TOGETHER IN 21ST CENTURY ETHNICALLY DIVERSE EUROPE“, финансиран от Toyota Foundation Research Grant Program, Japan. В рамките на този проект бяха проведени няколко работни срещи на студенти и преподаватели от двата университета в Пловдив. Сериозен обществен и медиен отзвук предизвика проведената съвместна теренна работа на японски и български студенти в ромските квартали на Пловдив и съвместно издадената картинна книга по темата на проекта", заяви зам.-ректорът на ПУ Надя Чернева.

От ръководството обещаха почетния медал на Университета Тойо да бъде поставен в музея на университета, който трябва да отвори врати през идната година. 

Във встъпителните си думи Проф. Такемура разказа за посещението на президента Румен Радев, където бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на висшето училище. Вчера японския ректор бе напосещение при Радев в Президентството, където на свой ред бе удостоен с почетния знак на президента. Президентът подчерта, че отличието е израз на признателност за приноса на д-р Такемура в обогатяването и укрепването на двустранните отношения между България и Япония в областта на образованието, науката, културата.

Днес проф. Иван Ботев, който е възпитаник и на двата университета - ПУ и Тойо, също присъства на лекцията и благодари искрено за възможността да бъде част от тази интернационална връзка между страните. Част от младите хора, които имат възможността да се обучават в Университета Тойо като пловдивчанинът Веско Донов и обратно, негови колеги от Япония, които се възползват от шанса да дойдат на обмен в България, също бяха в залата и с интерес слушаха дебата. 

Невероятната история на Веско от Пловдив, който учи и живее в Япония - как стигна до тук? СНИМКИУспешният младеж прави любопитен паралел между България и Япония

По време на изложението си проф. Такемура посочи, че интерактивното активно обучение е модерният начин за преподаване и контактът между преподаватели и студенти трябва да се трансформира към съвместно интелектуално стимулиране. 

Той благодари искрено на колегата си проф. Ботев за всички усилия по осигуряване на партньорството между страните и бе категоричен, че образователната симбиоза между двете държави ще продължава да дава успешни резултати.