Районна прокуратура – Асеговград привлече към наказателна отговорност управител на дружество и отговорник на хвостохранилище за това, че са допуснали да се замърси водно течение – водите на река Юговска, чрез изтичане на цианид в реката, като с това са ги направили опасни за хора, животни и растения, както и негодни за ползването им за културно-битови, здравни, земеделски и други стопанси цели.

Двамата обвиняеми са задържани с постановления на наблюдаващия прокурор за 72 часа.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което са обвинени, е „лишаване от свобода“ от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева.

Последните проби от незаконната тръба потвърждават високите нива на замърсяване .

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки 2 - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л. Аналогични са и анализираните показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води –  13 милиграма/л. Тези стойности  още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска.

Излязоха последните проби на замърсените води над АсеновградСилно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби

Задържаха двама за замърсяването на реките Чая и ЮговскаУправител на дружество и отговорник на хвостохранилище са задържани за срок до 24 часа