ОП „Зелени системи” е много вероятно да не се изпълни в предложения от Община Пловдив вариант. Въпреки че процедурата е почти към финала и остава да се гласува в Общинския съвет, кметът Здравко Димитров заяви, че още не е сигурен дали новото мегапредприятие ще е в този си вид.

„Още не съм решил как ще е структурата. Може да оставим ОП „Чистота” отделно, а „Градини и паркове”, „Дезинфекционна станция” и „Компостираща станция” да са заедно”, каза кметът. Той обясни, че в „Градини и паркове” има нужда от нова техника, тъй като сегашната не е обновявана от години.  В ОП-то има проблеми и с кадрите, тъй като трудно са намират хора за 600-700 лева, които са да се качват на 15-20 метра височина, за да режат клони. Зико каза, че ще се направят анализи и ще се подпомогнат ОП-тата.

Припомняме, че в сайта на Община Пловдив е качен проектът за новото предприятие – „Зелени системи”, което трябва да обедини четирите ОП-та.

В мотивите пишеше:

„С ОП „Зелени системи” се цели да се повиши  ефективността, гъвкавостта и администрирането при изпълнението на важни общински дейности, свързани с осигуряването на по-здравословна и благоприятна среда за живот на гражданите. За това се очаква да допринесе и изграждащата се компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, която също се включва към новото предприятие

При организиране на общ управленски процес се предвижда постигането на много по-добра координация и синхрон в работата, както и по-бързо и ефективно изпълнение на поставените задачи. Отпада припокриването на част от дейностите на сегашните предприятия, дава възможност за намаляване броя на администрацията и финансовите разходи.

В Правилника на ОП „Зелени системи” е посочена организационната структура на предприятието с обща численост 1358 души, от които 1282 са щатен персонал и 76 – сезонни работници.”

Това означава, че сегашното изменение на правилника ще бъде премахнато и трябва да се изготви ново, което да стои поне един месец на сайта на Общината преди да влезе за гласуване.