Уважаеми Читателю на trafficnews.bg,

На 02.04.2020г., в trafficnews.bg, беше публикувана статия от журналиста Валери Иванов, озаглавена "Пир по време на чума, или защо Областния щаб дари 4 тона спирт на частна фирма“

В нея са изложени неверни „факти“ и твърдения от същия този журналист засягащи моето дружество „Престиж 2007“ ЕООД. Отбелязвам, че Валери Иванов дори и не е направил опит да се свърже с нас, за да проучи каква е истинската ситуация, факти, сметки и изобщо истината.

По –долу представям на вниманието Ви, моята гледна точка и правилния прочит на фактите изнесени в trafficnews.bg от журналиста г-н Иванов.

На 25.03.2020г. от кризисния щаб на Община Пловдив се свързаха с мен, със запитване при предоставен от тях 1 т. спирт, какво количество гел-дезинфектант 70% vol. могат да получат при така нареченият "бартер" както и какво количество и в какви срокове мога да преработя и да им доставя. 

Веднага след моите изчисления, предложих на Областния кризисен щаб, за всеки литър предоставен от тях етанол, да предоставя готов продукт от 500 милилитра, произведен дезинфектант, опакован и етикетиран по всички стандарти на нашето законодателство. За 7000 литра спирт се предоставят 7000 броя по 500 милилитра дезинфектант. Предоставената суровина, покрива разходите ни /без никаква печалба/, за призводство: вложка на останалите необходими суровини, хомогенизация, пакетиране, етикетиране, всички режийни разходи, осигуровки и фонд работна заплата.

Посочените от журналиста, г-н Иванов, цифри и факти относно цени на суровини, вложени материали, количества и съотношение на суровина към готов изработен продукт, са изцяло неверни. Посочената от журналиста цена на суровината етанол – 6 лева на литър, също е многократно завишена, а действителната пазарна цена е в пъти по-ниска.

С актуална цена към днешна дата на суровината етанол, остатъчната стойност за доработка на единица готов продукт от 500мл. възлиза на 1.22 лв. Тази сума включва всички гореспоменати режийни разходи, бутилка, етикет, капачка и опаковане. Всичко това е доказуемо с изрядна документация.

Посочените от журналиста Иванов, „сметки“ относно суровини, материали, готов продукт, ми дават повод да мисля, че същият не е направил обективно проучване, а е посочил „някаква“ информация, която да изложи в писанията си.

Отново подчертавам, че Валери Иванов не е сметнал за необходимо да се свърже с мене, за да провери какви са точните цифри на нашите разчети относно продукта.

Допитването за производството на дезинфектанта, няма как да е било насочено към международни компании /не се цитира нито една/. Всяка Компания - производител, пази рецептите си, като те се считат Фирмена тайна и те са абсолютно недостъпни за външни лица т.е  няма как такова „бързо допитване“ да бъде осъществено и данните от него да бъдат реални. 

Цитирането на информация, както е описано в статията, „получена“ и „предоставена“ и непроверена, в случая води до дискредитиране на дружеството ни. 

Посоченото е, че колегите от „Мексон“ предоставят 5000 литра готов продукт за 3000 литра суровина като на практика правят дарение. 

На „Престиж 2007“ ЕООД бе предложена сделка, на базата на бартерна услуга, като ние приехме да получим 7000л. спирт и да произведем 3500л. дезинфектант, без никаква печалба. С този бартер, единствено бихме покрили разходите си т.е. „Престиж 2007“ Еоод, също би направило дарение, защото бяхме готови да предоставим цялото количество готов продукт, без нито един лев печалба.

В подкрепа на думите си искам да обявя, че след излизането на статията цялото количеството спирт от 7000 литра веднага беше върнато на РИОКОЗ Пловдив. Предоставям тази „много печеливша“ сделка на някой друг. Може би журналистът Валери Иванов ще намери дружество, което срещу това количество спирт да произведе поне 10 000 литра дезифектант.

Междувременно, пловдивчани в нужда от грижите на Областния Кризисен Щаб бяха лишени от 7000 броя дезинфектант за ръце.

С Уважение

Наско Чехларски, управител и собственик на „Престиж 2007“ Еоод

Пир по време на чума или защо Областният щаб "дари" 4 тона спирт на частна фирмаTrafficNews по следите на 14-те тона спирт дарени ато Агенция "Митници" на пловдивските болници