Пловдивските адвокати поискаха оставката на Заместник-председателя на Висшия адвокатски съвет - адв. Людмил Рангелов. Поводът е интервю на Рангелов през БТВ, в което той изразява позиция, различна от текста на декларация, приета на Общото събрание на адвокатите от страната, което се проведе през уикенда. 

"Вярваме, че подобни изказвания не подобават на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. Споделяйки напълно вижданията на нашите предшественици и бидейки последователи на завещаните ни от тях ценности ние, членовете на АС-Пловдив считаме, че адв. Людмил Рангелов няма необходимите комплексни качества, за да продължи да заема поста на Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а напротив, заемането на този пост от колеги като него, които с лекота изпращат в публичното пространство послания, в разрез с излъчените такива от Общото събрание на адвокатите от страната и създават ненужно и силно напрежение в средите на българските адвокати, е вредно за Висшия адвокатски съвет и българската адвокатура като цяло. Ето защо приканваме адв. Людмил Рангелов да подаде незабавно оставка като Заместник-председател на Висшия адвокатски съвет, а в случай, че не стори това – Висшият адвокатски съвет да го освободи." настояват пловдивските адвокати. 

В приетата декларация българските адвокати настояват за ясен, прозрачен и предвидим законодателен процес, който да е плод на дългосрочна държавна политика, а не резултат на моментна необходимост, защото без предвидим законодателен процес правовата държава е невъзможна. Установената парламентарна практика законодателният процес да протича преимуществено без обществено обсъждане, да се променят множество закони чрез преходни и заключителни разпоредби на несвързан с тях друг закон, създава предпоставки за законодателен произвол и усещане за правна несигурност, заявяват юристите.