Пловдивска област е на второ място по най-много нови безработни в рамките на икономическите последствия от кризата на COVID-19. Данните от Агенция по заетостта показват, че новорегистрираните безработни от 16 март до 17 май, т.е. в периода на извънредното положение, са 12 427 души само за Пловдив и областта. 

За цялата страна, т.н. "трудови жертви" на коронавируса са 133 534 души. В София броят на хората, останали без работа, е най-много - 19 350 души. Варна и Благоевград също имат по над 9000 нови безработни. 

Пловдив и областта държат второ място и за най-много новонаети - 2177 за същия период. За съжаление броят на хората, постъпили на работа обаче, е далеч по-малък от броя на освободените. Така излиза, че работните места в областта са значително намалели - минимум със 10 000 позиции.

В София, където наетите са съвсем малко повече - 2276 за целия период на извънредното положение, работните места са намалели още по-драстично - с над 17 хиляди. 

Ситуацията в национален план не е по-оптимистична. Едва около 30 600 души са успели да сключат трудов договор в рамките на критичните два месеца. Трудовият пазар се е свил с близо 103 000 работни места, като никой не може да прогнозира дали поне частично те ще бъдат открити отново предвид опитите за реанимация на туристическата и развлекателната индустрия - хотели, заведения и други обекти за забавление и почивка. 

В Пловдив трудовият пазар, следвайки логиката на рестрикциите за овладяване на пандемията, е най-пострадал в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“, където има 16.3% спад на заетостта само за март месец и „Култура, спорт и развлечения“ - с 13.3%. Не са за подценяване сривовете в аутомотив индустрията, която накара десетки предприятия в региона да намалят значително работните си колективи. Самолетната индустрия също пострада, както и секторът на услугите.

Малък процент от новата безработица действително идва от чужбина - българи, завърнали се у нас, регистрирани в бюрото по труда. Този дял обаче не съставлява грандиозна част, защото много от българите, пристигнали от чужбина, не търсят работа у нас, и ако не подлежат на помощи, не се регистрират в Агенция по вписванията. Анализ на даннити за броя на активно работещите, които към момента липсват, ще даде по-ясна картина. 

Както TrafficNews съобщи, Пловдивска област заема едва седмо място в класацията за най-висока средна брутна работна заплата - 1129 лева средно за първите три месеца на 2020 година. От януари до март, заплатите са паднали средно с около 25 лева.