Народното събрание днес ще гласува на второ четене два закона, свързани с храните и културата.

Депутатите първо ще разгледат окончателно Закона за храните, който за първи път регламентира онлайн търговията при хранителните продукти. Завишаване на санкциите за производителите при установени нарушения, предвижда още законопроектът.

Определени са условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарение на продукти. Въвеждат се процедурите, които отбелязват храните при дарение и самия процес, регламентират се условията, при които може да се дарява един продукт. Законът регулира целия производствен процес.

Народното събрание  ще разгледа на второ четене и промените в Закона за закрила и развитие на културата, с които се въвежда наблюдение и оценка на дейността на държавните културни институти с национално значение и българските културни институти в чужбина. Редът за извършването на тази дейност ще бъде уреден с наредба на министъра на културата.

В седмичната програма на парламента влизат и докладите на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и този за дейността на енергийния регулатор за 2019 г.