Таксите за детски градини в Пловдив бяха намалени още за месец март, съобщиха от Община Пловдив. Във връзка с противоепидемични мерки със заповед на кмета Здравко Димитров бяха направени промени в таксите за ползване на детска градина и ясла за месец март 2020 г. За яслените групи и за първа и втора възрастови групи до края на месеца беше премахната постоянната част на таксите.  Това означава, че родителите ще платят само дните, които децата са посещавали, без постоянната такса от 20 лева.

За подготвителните групи, които имат само пропорционална на посещенията такса  няма промяна.

Родителите, чиито деца са посещавали през първата половина на март детска градина, вече са получили на e-mail информация за дължимите суми за такси. В настоящия момент е изключително удобно да бъде използвана възможността родителите да внасят дължимите такси по банков път чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay. Родителите могат да се информират за номера на банковата сметка от интернет страницата - dz-priem.plovdiv.bg.

Важно е уточнението, че получените по електронната поща суми могат да бъдат внесени до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължимата такса. След този срок се начислява лихва за всеки ден просрочие