Българската народна банка (БНБ) пуска от 17 февруари сребърна възпоменателна монета на тема „Кукери“ от серията „Български традиции и обичаи“. Монетата е с цена 78 лева и ще се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) EАД и Тексим Банк АД.

В периода от 17 до 19 февруари 2020 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка до две монети, а след това възпоменателната монета „Кукери“ ще се продава без ограничения.

На лицевата страна на монетата са изобразени емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата;
в кръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията „2020“.

На обратната ѝ страна са трима кукери; в полукръг отгоре има надпис „КУКЕРИ“, а отдолу „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“.