500 лева глоба отнесе популярен басейн край Пловдив. Плаж „Колибри” бе санкциониран от данъчните поради грешка във фискалния бон. Това е втора глоба от приходната агенция спрямо дружеството, стопанисващо комплекса.

Бар Колибри, който е един от най-популярните обекти за летни забавления край Пловдив, се сдоби с глоба в размер на 500 лева в началото на декември. Тогава санкцията бе за разлика между фискалната и касовата наличност. По време на проверката, служители на НАП направили контролна покупка. Даден е бил касов бон заедно с напитките. Последвала легитимация, управителят бил повикан и били изискани всички документи. Направена била стоп каса, изваден бил отчет, а наличните финансови средства преброени.

Установени били 696 лева по касов апарат, но физически е имало само 333,30 лева.  При тяхната съпоставка се установява разлика в размер на 362,70 лева. Управителят признал, че паричната сума, равна на разликата била взета от него, но без да въведе задължителната функция „служебно изведени суми“. 

Разлика в касовата наличност вкара популярните басейни край Пловдив в „черния” списък на НАПБар Колибри се сдоби с глоба в размер на 500 лева

Преди дни бе публикувана в решенията на Районен съд втора глоба спрямо дружеството. Този път тя е заради липса на задължителните реквизити относно наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.

Проверката се е състояла в разгара на лятото. След контролна покупка от страна на данъчните - едно фрапе на стойност 4.50 лева и една домашна лимонада на стойност 5.70 лева, бил издаден касов бон. Общо стойността на покупката била 10.20 лева, но в бележката не били описани артикулите. Единствено било вписани „Деп.01 – сума 4.50 лв.“ и „Деп.01 – сума 5.70 лв”, както и „обща сума 10.70 лв.”. Последвала проверка, а на басейна съставен акт.

След месец било съставено и наказателното постановление. Управата на дружеството подало жалба в Районен съд относно глобата. В мотивите си, те са вписали, че санкцията е неправомерна и се касае за маловажен случай.

Не на такова мнение обаче се оказаха магистратите. Според тях се касае за нарушаване на наредба, според която всяко дружество е длъжно да издава касов бон, в който са описани всичките реквизити на предлаганата стока или услуга. В случаят се касае точно до такова нарушение.

Според законодателя, за подобно провинение се налага административна санкция „глоба”, която варира между 500 и 5000 лева.

Тъй като става дума за първо подобно нарушение, на фирмата е наложена глоба в минимален размер. Това решение на съда подлежи на обжалване.