Пловдив продъжава да държи рекорда за най-голям брой кръводарители в България. Според данните на Районния център по трансфузионна хематология за миналата година кръводарителите в пловдивски регион са 25 060, заяви директорът д-р Соня Джевизова. Общо кръвта, която е обработена тук, както и събраната от четирите района на Южна България, е от 37 655 кръводарители. Това представлява 1/5 от територията на България, коментира още директорът на центъра.
 
 
Населението в този район, който се обслужва от РЦТФХ, е 1 410 248 жители и включва областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. По този начин се осигуряват средно 26,7 кръводарители на 1000 жители, което е в рамките на световния показател за нуждата от кръводаряване. Пловдивският регион е първенец в страната - осигуреността на кръводарители е 37,5 на 1000 души, което прави региона един от най-развитите по кръводаряване. Средно за страната е между 22 и 23, подчерта д-р Джевизова. Европейската величина за осигуреност на кръводарители е с препоръчителни стандарти между 35 и 40 на 1000 души, което нарежда Пловдив в златната среда.
 
 
За 2019-а година специалистите от Районния център по трансфузионна хематология са обработили около 21 тона кръв. В това число е включено и производството на около 80 000 единици елетроцитни съставки, които са предоставени на лечебните заведения. Предоставена е около 2 тона и 778 литра кръвна плазма за производство на биопрепарати. Също така са реализирали над 700 подвижни екипи - това са онези екипи, които ходят и обслужват кръводарителите по места - Карлово, Асеновград, в университетите, в болниците и предприятията.

Центърът по трансфузионна хематология в Пловдив е помогнал с 419 единици на други отделения и центрове в страната, които са били в необходимост.

Като цяло в пловдивски регион няма отчетено повишаване на доброволното кръводаряване. Със застаряването на населението през годните кръводарители намаляват. Повечето от тях или около 40% са хора на възраст над 45 години. Немалка част от този процент са с между 20 и 30 кръводарявания зад гърба си основно с компенсаторна цел, т.е. да дарят кръв, с която да се помогне на пациент в нужда.

От началото на месеца Районният център по трансфузионна хематология разполага с ново поколение техника, позволяваща изследвания чрез използване на NAT – технология на всяка единица дарена кръв. Чрез нея се прави диагностика на донорската кръв за трансмисивни инфекции. Това ще подобри качеството на кръвта, ще намалеят рисковете от пренос на инфекции и е в интерес на гражданите, които получават кръв и кръвни съставки като лечебни препарати, разказа д-р Соня Джевизова. Петте районни трансфузионни центъра в България (София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен) вече разполагат с необходимите апарати.