Преместването на администрацията от централна градска част е тема на повече от 10 години, но до този момент така и не се намери решения за нея.  Както Славчо Атанасов, така и Иван Тотев имаха идеи за преместването на Община Пловдив, но така и не се стигна до конкретни стъпки.

Сега Здравко Димитров смята да реши проблема, като в следващите месеци ще се направят проучвания и допитвания как може това да се случи.

„Това е много красива, но стара сграда. Тя въобще не е удобна за служителите, условията за работа не са добри. По същия начин стоят нещата и в Партийния дом, имаме и сградата на БНБ. Трябва да решим как да ползваме тези сгради и къде може да отиде администрацията”,каза Здравко Димитров. Той допълни, че освен лошите условия за работа, местоположението на сградата не е удобно за гражданите, които трудно намират места за пракиране, а това и утежнява трафика в централна градска част.

Една от идеите е да се построи нова сграда на Община Пловдив на мястото на Гарнизонна фурна. 

„Мястото е удобно, тъй като е близо до централна градска част. Теренът от 7 дка позволява да се направи публично-частно партньорство, което на обезщетение да изградят сградата на Община Пловдив”, каза Зико. Той допълни, че тепърва ще се проучат възможностите къде може да бъде позиционирана новата администрация.  Теренът на Гарнизонна фурна позволява да се направи и паркова среда, каквато идея имат от районната администрация, така и двете идеии може да се реализират. 

Сградата на площад  „Стефан Стамболов” 1 пък може да се превърне в музей и да остане представителна. В нея може да остане кметският кабинет и заседателната зала.

Относно съдбата на Партийния дом Здравко Димитров е по-скоро против премахването на зданието, а мисли за неговото реновиране, което да го превърне в модерно и функционално. Още повече, че в съседство ще се ремонтира и Концертна зала от Министерството на културата.

В момента тече и друг проект, който Здравко Димитров бе започнал още като областен управител. Той предвижда всички държавни институции в Пловдив да се съберат на едно място в район „Южен”. Там има държавен терен от 4 дка, който е подходящ за подобна административна сграда.