В подкрепа на битката с коронавируса, сдружение “Йешилай България”, заедно с кметство район “Източен” на град Пловдив, организира кампания, в която бяха раздадени близо 200 бр. хигиенни пакета на нуждаещите се граждани от района. Финансирането на дарението беше направено от г-н Хюсеин Eргани, генерален консул на Република Турция в Пловдив.

Пакетите, раздадени от представители на организацията съдържаха белина, прах за пране, веро, течен сапун, тоалетна хартия и 2 опаковки белина за дезинфекция. 

Хората, които получиха даренията, благодариха на организаторите на дарителската акция.