Четири кандидати – две фирми и два консорциума, са подали оферти за участие в процедурата по изграждане на граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем – Ксанти, съобщиха от областната администрация в Смолян. Възложител на обекта е областният управител Недялко Славов. Подадените оферти са от Обединение „Партньори – Ксанти ДЗЗД“ (с участници „БГ ленд Ко“ ООД и „СГ Варна“ ЕООД“, „Галчев инженеринг“ ЕООД, „ИСА 2000“ ЕООД и ДЗЗД „АПП Рудозем – Ксанти 2018“ (с участници „Агромах“ и „Пътища Пловдив“.

Днес комисията отвори първите пликове с кандидати. Предметът на обществената поръчка е „Строителство на обект: Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ и подходен път“. Тя е с индикативна стойност 14 526 000 лв. без ДДС. В шестдесет дневен срок комисията ще разгледа офертите в реда на тяхното постъпване и ще вземе решение кой ще бъде изпълнителят на поръчката.