Започва раздаването на хранителни пакети в помощ на нуждаещите се в Пловдив и областта.  Това се случва с предварително направени от Агенция социално подпомагане списъци. В раздаването се включат екипи на БЧК и доброволци. В пакетите са включен стоки от първа необходимост и са размер до 30 кг.

Ето и кои хора са включени в списъците:

  1. Лица получаващи топъл обяд от общини, чиито договори по ОП З приключват през периода 01.01.2020 г. - 30.04.2020 г.;
  1. Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като рискова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си. ;
  2. Лица, попадащи под обхвата на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
  3. Хора, с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

Пакетите ще бъдат доставяни до домовете на правоимащите като преди това с тях ще бъде направен контакт по телефон. Смятаме, че по този начин хората ще бъдат предупредени и същевременно по-спокойни, че посещението ще е от доброволци на БЧК.

Храните се раздават като втори, допълнителен, транш по „Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018г.“