Все по-малко зелени зони и все повече строителство. Това може да очакват пловдивчани в  следващите 20 години, ако най-важният документ бъде приет в предложения му вид. TrafficNews единствен пусна  основните акценти в първичния вид на Общия устройствен план, който обаче вместо решения, дава предпоставки за изникването на нови проблеми.

Проектантите от „Булплан” готвиха стратегическия документ цяла година, за което получиха 700 000 лева.  Основните параметри на строителството по зони вече бяха представени, но какво ще е развитието на зелените зони?

Бъдещето на Пловдив: Жилищни гета в казармите, къщи в покрайнините и все по-малко зеленинаНовият ОУП на Пловдив вместо решения, създава възможности за презастрояване

На първо място с просто око се вижда, че зелените петна по картата на Пловдив стават все по-малко, в сравнение със сега действащия основен документ.  Въпреки уверенията на предишната власт, а и на новата,че зелените зони са приоритет, не се виждам нито една нова зелена зона с внушителни размери. Тъкмо обратното – в два големи парцела, които досега се водиха в ОУП зеленина, вече може да се строи.

Първият такъв имот е в парк „Отдих и култура”  с площ от 140 дка. Това е една от големите болки на Община Пловдив, която загуби имота с обещанията там да се построи огромен увеселителен парк. Тогава тя апортира имота в публично-частно партньорство, което след това минимизира дяловете на Общината и на практика  целият терен е  в частни ръце.  Досега той бе предвиден за озеленяване, но в новия ОУП се дава макар и минимална възможност  за строителство.

Той е очертан в червено, което дава възможност да се изграждат съоръжения за спорт и атракции. Това означава, че 20% от терена може да се застрои със сгради до 4,5 метра височина.  Хипотезите позволяват това да е само за спорт и атракции, но 20% от огромната площ, може да се направи чудесен частен клуб, чието точно предназначени вероятно ще бъде обвито в мистерия. Около Гребната база още няколко имота са изгубили статута си на зелени площи и са дадени с индекс СОП – предназначени за малко и средни предприятия с незамърсяващи функции. Въпросните имоти са точно покрай река Първенецка, където се влива в Марица. Вторият гребен канал също е даден  в новия ОУП, което ще стане за сметка на площи, оцветени в зелено.

Съдбата на огромната поляна  20 дка до Синята църква на бул. „Копривщица” и „Свобода” също изглежда предрешена,  тя е дадена за  смесено-функционална зона, където може да изникнат жилищни комплекси.   В „Западен” все пак има нови зелени площи – Гарнизонна фурна е дадена за направата на парк в ОУП и така много трудно може да се осъществи строителство там.  Няколко неголеми терена около улица „Рая”,  също отиват за озеленяване.

В район „Северен” също няколко имота, определени за озеленяване досега  са със сменен статут.Така например 20-те декара край река „Марица” от западната страна на моста на УХТ са предвидени вече за СМФ2 – строителство до 25 метра височина.  Още един такъв имот е премахнат до новата сграда на ПУ.

Добра новина все пак е, че целият имот зад хотел „Санкт Петербург” е даден за озеленяване и частните собственици  не могат да строят нищо върху терена. Парк „Св. Иван Рилски” също е входиран в зелената система. Досега той бе част от междублоково пространство. 

За сметка на това обаче зелената поляна, която е пред хотел „Санкт Петербург” на бул. „България” е с премахнат зелен цвят, като е  дадена с червено. Това позволява на собственика на хотела там да започне строителство.

Островът Адата, на който очакваме от десетилетие нещо да се случи, вече е с друг цвят. Въпреки че той е почти частен, върху него до този момент не можеше да се прави нищо. Новият му статут е ЗСА, което позволява да се направи за спорт и атракции.

В район „Централен” почти няма разлика между стария и новия ОУП в озеленяването, като там са вкарани няколко междублокови пространства, които и досега са били зелени площи, но без отделен статут.  Новият парк на кръстовището на „Мария Луиза” с „Източен” е записан като зелена зона.

Почти без промяна е район „Източен”, където зелените площи не се променят. Там обаче големият въпрос е какво ще се случи с казармите на „Гладно поле”. Повечето от тях са със статут СОО – за обществено обслужване, а покрай улиците е за жилищно строителство. При първия случай озеленяването е  едва 20%.

Не така стоят нещата в район „Тракия”, от която ще бъдат отрязани най-много зони, които в момент са дадени за озеленяване.  На първо място 53 декара, които в момента са зелени площи ще бъдат дадени безвъзмездно за направата на технологичен център и спортна база. PlantaSYST ще получат 23 декара на  кръстовището на "Княз Борис" с "Цар Симеон" срещу право на строеж, а Локомотив Пловдив 29 декар за тренировъчна база. Със сигурност двата проекта, ще дадат добавена стойност на квартала и града, но по никакъв начин в ОУП не са предвидени други зони за компенсиране на зеленината.

Части от Ботаническата градина също са отрязани и то сериозно. Целият имот зад хотел SPS вече не е зелена зона. Според стария ОУП той се предвиждаше за озеленяване. Оказа се, че това е грешка на предишния проектантски екип на ОУП, тъй като този имот е даден за нова сграда за математическа гимназия. В новия план статутът на имота е за образование. Кметът Здравко Димитров вече даде предложение новата сграда на МГ-то да отиде на Пазарджишко шосе при другите две гимназии. Тогава актуален е въпросът какво ще има на въпросния терен зад хотела.

200-та декара срещу кметството в Тракия също ще бъдат застроени. Те бяха загубени то Община Пловдив след дългогодишни дела с наследници.

Остава  и може би най-презастроеният район на Пловдив – „Южен”. Въпреки че чисто териториално това е може би районът с най-много поляни, това се дължи на факта, че има още редица местности със земеделски земи.В самите застроени зони обаче, те са кът.  Макар в новия ОУП най-много зелени петна да се виждат там, това са малки междублокови пространства, които в другите райони не се дават като имоти с отделен статут. Това е нож с две остриета, тъй като на практика отделно обособени имоти от прилежащите блокове могат да попаднат по-лесно в частни ръце. Сравнено със сега действащия ОУП на бул. „Александър Стамболийски” са заличени два големи имота, отредени за зеленина. Орязана е и зелената площ зад комплексите „Оазис”.  Проектантите са помислили за най-бързо развиващите се квартали в района Остромила и Беломорски, където се определят две зони, които са дадени за паркове.  Общински имот от 68 декара до базата на Ботев в Коматево също е предвидена за парк.

Обобщаващо определено може да се каже, че в новия ОУП не се вижда по никакъв начин намерението на Община Пловдив да разширява зелената система. Точно обратното – реже се на месо от различни имоти, които са предвидени за озеленяване. Други, които биха могили да бъдат озеленени въобще не са включени. В годишната програма за разпореждане на имоти общинска собственост са предвидени десетки имоти за продажба с големина между 400 и 1000 кв.м. Вместо кооперации там спокойно могат да се направят зелени ивици, с които да се разшири зелената зона.

Дали това ще се случи? Ще видим, когато Община Пловдив върне със своите забележки ОУП на проектантите от „Булплан”.

Приоритети на властта: Нито лев за нови паркове в Пловдив, а 10 проекта стоят в чекмеджетатаСредства няма за големия парк от 76 дка в „Тракия”, както и за Дондуковата градина и лесопарка в „Западен”