Наклонена къща с покрива отдолу "изникна" насред село Марчево, в община Гърмен, прочула се с незаконното ромско гето. Тайнственият инвеститор давал указания по телефона, предаде нова. В странната къща само подът е равен.