На 9 октомври  1874 година е подписан Договорът от Берн за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целия свят празнува сега като Световен ден на пощите.

Целта на този ден е да се създаде представа за ролята на пощенския сектор в ежедневието и неговия принос за социалното и икономическо развитие на страните.

Първият известен пощенски документ, намерен в Египет, датира от 255 г.пр. Хр. Но дори и преди това време пощенските услуги съществували в почти всички континенти, поети от куриери, обслужващи крале и императори.

На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Световния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Днес пощата е леко изместена от други форми на комуникация, много по-удобни и усъвършенствани.

TrafficNews.bg