Производството на мляко в ЕС е намаляло и продължава да намалява, сочат данните на Евростат. През месец май тази година към мандрите са пратени 13 милиарда килограма, което 2% по-малко в сравнение със същия период от 2021 г., което е спад с поне 250 милиона килограма.

Намаляване се отчита във всички държави от ЕС. За първите пет месеца от тази година производителите на мляко са доставили на преработватели 61 милиарда килограма, отчитайки спад спрямо същия период от миналата година.

Най-голямо е намаляването на млекопроизводството в Германия, Франция и Нидерландия, както и Ирландия – една от страните, която допринася със значителен дял за производството на мляко.

Предвижда се и летните резултати да отчитат минус, поради високите температури и сушата на Стария континент.