Мария Монтесори е италианска лекарка и световно известна педагожка. Тя е първата дипломирана лекарка в страната за своето време.

Монтесори създава възпитателен метод, основаващ се главно върху развиването на усещанията на децата и техните родители.

Тя широко използва привлекателни материали за свободните, индивидуални дейности, благодарение на които детето укрепва своята психика и бъдеще. 

Днес подготвихме за вас някои от нейните най-важни съвети за родителите, които можете да последвате. Не разчитат на сложен изказ и именно затова могат да бъдат разбрани и приложени много лесно и бързо. 

1. Ако пред детето демонстрирате врюждебност, то става агресивно. 

2. Ако сте честни с детето, то се научава на справедливост.

3. Обучавайте децата с предметите, които ги заобикалят.

4. Ако едно дете често е критикувано, то се научава да съди. 

5. Ако детето често получава похвали, то се научава да оценява. 

6. Ако едно дете често е усмивано, то винаги ще се срамува от себе си. 

7. Ако детето расте с чувство за сигурност, то се научава да има доверие. 

8. Ако едно дете често е обвинявано, то постоянно се чувства виновно.

9. Ако детето често среща одобрение, то се научава на себеуважение. 

10. Ако често бъдете снизходителни към детето, то не научава на търпение. 

11. Ако детето често е весело, то развива увереност у себе си. 

12. Ако детето живее в атмосфера на приятелство и взаимна необходимост, то се научава да намира любов в света.