Наказателният съдия от Пловдивския апелативен съд и преподавател в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Иван Ранчев и преподавателката в Софийския университет „Климент Охридски“ доц. д-р Ралица Илкова са автори на първо по рода си учебно помагало „Криминология“.

Това е третата книга в областта на специализираната правна литература на Ранчев. Той е доктор по право от 2007 г., а от 2015 г. – доцент. От края на 2015 г. води лекционните курсове по дисциплините „Криминология“ и „Наказателно-изпълнително право“ на студентите редовно и задочно обучение, както и особената част от „Наказателен процес“ за задочно обучение по специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

В помагалото „Криминология“ авторите са систематизирали знанията, български опит в науката Криминология, както и зараждането й още в древността. В книгата ще прочетете какво изучава криминологията, какво е престъпна личност, що е виктимология – науката за жертвите на престъпления, които са квалифицирани по различни признаци и още много полезна информация за студенти и юристи. Очаква се да бъде написана и втора част на помагалото, казва съдия Иван Ранчев.

Иван Ранчев е автор на "Продължаваното престъпление в Българското наказателно право“, „Сексуални престъпления срещу деца“ и е автор на множество статии и научно-практически разработки. Лектор е в редица семинари. Взел е участие и в работни групи към Министерство на правосъдието за промени в законодателството.

Ето какво сподели авторът в интервю пред пресаташето на Апелативен съд – Пловдив Сашка Пушкова: