Първото малко черно лешоядче, излюпено в природата в България за последните близо 30 години, беше успешно опръстенено, съобщават от "Зелени Балкани". Дадено му е името Мичев-Боев.

Лешоядчето е опръстенено в гнездото му със стандартен орнитологичен и цветен пластмасов пръстен, както и е маркиран с GPS предавател, за да проследява местонахождението му, когато започне да лети. Сега е на 78 дни, тежи 5,600 кг и е кръстено на българските орнитолози и природозащитници Таньо Мичев и Николай Боев, които първи публикуват статия, предлагаща реинтродукция на вида в страната още през 1980 г.- няколко десетилетия след като видът е смятан за локално изчезнал.

Черният лешояд отново се размножава през 2021 г. в България 28 години след информацията за последното известно гнездо и повече от 60 години откакто видът се счита за локално изчезнал. Четири гнезда са установени в България през тази година - три в Източна Стара планина /едно съвсем наскоро открито/ и едно във Врачански Балкан. По програмата за въвеждане на вида в природата ни от 2018 г. досега са освободени 43 индивида /повечето доставени от Испания, но някои от европейски зоопаркове/. Известно е, че от освободените птици са се образували пет двойки - повечето от тях са все още млади и току-що са намерили партньори и вече правят опити да построят гнезда.