Има много тестове, които ни помагат да определим какви личности сме. Днес ви представяме тест, който ще определи другата страна на нашата личност.

1. Еднакво щастлив ли е човекът в центъра и на двете илюстрации?

 

3. Еднакво тъжен ли е човекът в центъра и на двете илюстрации?

Резултати Ако според вас настроенията на човека в центъра не се променя, но вие сте „ментално независим“. Ако смятате, че настроението му е различно на вторите картинки, то вие сте „ментално взаимозависими“.

„Ментално независим“ – това са хора, които поставят оценки на хората, без да се интересуват от каквито и да било детайли. Те съдят за всяко действие на околните според това, което виждат, а обстоятелствата остават на заден план.

„Ментално взаимозависим“ – тези хора взимат под внимание обстоятелствата, които са довели до поведението на даден човек. Те възприемат човека в обкръжаващата му среда и разбират, че всеки може да реагира различно в различна ситуация.

Къде грешим?

Проучвания сочат, че повечето хора се фокусират само върху определен човек, докато всички останали остават на заден план. „Ментално взаимозависимите“ хора възприемат по-добре околните и намират по-лесно обяснение за настроенията и постъпките на хората.

Dama.bg