Точната дефиниция на "нежното възпитание" не е напълно ясна, тъй като това не е термин, обект на научни изследвания или използван от психолози. Понятието се приписва на британската авторка Сара Окуел-Смит, която е написала няколко книги по темата. От тогава до сега нежното родителство се превръща в истинска мода и се налага упорито от инфлуенсъри в областта на родителството в социалните медии.

Хубавото в случая е, че повечето разбирания за нежното родителство се основават на принципи, които почти всеки детски психолог би подкрепил - като уважение към детето, отчитане на гледната му точка, съпричастност и изграждане на връзката между родител и дете чрез положителни преживявания.

Но същевременно нежното възпитание се отклонява от подкрепените с изследвания програми за възпитание в това какво да прави родителя, когато се сблъска с предизвикателно поведение от страна на детето. Според въпросните програми, ако нежните родителски умения не помагат в дадена ситуация, е нужно да се премине към други, по-строги техники.

Защото е факт, че това твърде щадящо възпитание невинаги работи. Затова може да прибегнем до няколко прости стратегии, препоръчани от психолозите, пише Psychology Today.

Да изтъкваме последствията

Обясняване на логичните последствия от дадено действие на детето са свързани с подобряване на неговото поведение и психичното здраве. Те могат да включват неща като например да накараме детето да спре да играе, за да помогне в някаква дейност или пък да напусне детската площадка, когато не спазва правилата.

Избирателно внимание

Установено е, че вниманието е изключително мощен родителски инструмент. Но важно е родителят да обръща повече внимание на положителното поведение, отколкото на отрицателното. Ако детето хленчи, за да привлече вниманието, може да положим усилия да го игнорираме и, съответно, да го похвалим всеки път, когато подхожда без плач.

Повечето подкрепени с изследвания програми за възпитание, съветват родителите да игнорират дребното предизвикателно поведение. Това винаги води до подобряване на поведението на детето и намаляват неспазването на правилата.

Aз преди детето

Привържениците на щадящото родителство сякаш забравят, че родителите също са хора. А те също имат чувства, нужди и желания, които са от значение. Нежното родителство предполага възрастните никога да не казват на децата си, когато ги карат да се чувстват тъжни или ядосани, защото това може да доведе до съзависимост.

Всъщност надали някой родител иска целенасочено да използва чувствата си, за да манипулира детето си или да го обвинява, но няма доказателства, че честното споделяне на емоциите има някакво отрицателно въздействие върху малките. Дори има някои доказателства, че криенето на емоциите от детето е свързано с повече стрес за тях и напрежение в отношенията родител-дете.

 

Източник: lifestyle.bg